top
Intencje 06.06-13.06 2021 roku

06.06-13.06 2021 roku

X NIEDZIELA ZWYKŁA 6 VI 2021 roku
7.30   + Za zmarłych z Zakonu Karmelitańskiego
9.00   + Maria Kochanowska – int. sąsiadów Zaborowiczów
          + Kazimierz Grabczyńśki (34 r. śm.) – int. żony z dziećmi
          + Halina Ulanowska (7 r. śm.) – int. mamy
10.30 – W INTENCJI DOMU DZIECKA PAULINKA
          + Marek Dzierżanowski – int. Katarzyny i Waldemara Bogdańskich oraz Danuty i Janusza Wilczyńskich
          + Natalia Pietrzak (6 greg.)
12.00 + Zofia Rataj – int. Dominiki i Tomka Betkier z córkami
          + Leszek Tomaszewski (im.) – int. żony, dzieci i wnuków
          + Teresa Tarasiuk (6 greg.)
          + Maria Wanda Pruc (6 greg.)
16.00 + Piotr Reszczyński – int. szwagierki Zofii
PONIEDZIAŁEK 7 VI 2021 roku
6.30   + Natalia Pietrzak (7 greg.)
          + Teresa Tarasiuk (7 greg.)
          + Maria Wanda Pruc (7 greg.)
17.00 + Marian Wojciechowski – int. Franciszki Szczerbiak
          + Jan Niedziałkowski– int. siostry Jadwigi z synem
          + Jerzy Trawiński – int. rodziny Rewers
WTOREK 8 VI 2021 roku – św. Jadwigi, królowej
6.30   + Natalia Pietrzak (8 greg.)
17.00 + Zofia (4 r. śm.) i Kazimierz Ziółkowscy
          + Teresa Tarasiuk (8greg.)
          + Maria Wanda Pruc (8 greg.)
          + Tadeusz Karpiński (6 r. śm.) – int. żony z córkami
ŚRODA 9 VI 2021 roku
6.30   + Teresa Tarasiuk (9 greg.)
          + Maria Wanda Pruc (9 greg.)
          + Jan Szymakowski – int. uczestników pogrzebu
17.00 + Natalia Pietrzak (9 greg.)
          + Czesława Płocha – int. Haliny Lewandowskiej
          + Józef Sadownik (32 r. śm.) – int. dzieci
CZWARTEK 10 VI 2021 roku – św. Bogumiła
6.30   – W intencji s. Bogumiły
17.00 + Natalia Pietrzak (10 greg.)
          + Teresa Tarasiuk (10 greg.)
          + Maria Wanda Pruc (10 greg.)
PIĄTEK 11 VI 2021 roku – Najświętszego Serca Pana Jezusa
6.30   + Marta Szymańska – int. uczestników pogrzebu
          + Teresa Tarasiuk (11 greg.)
          + Maria Wanda Pruc (11 greg.)
17.00 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Mirosławy Wojciechowskiej z racji 75 r. urodzin – int. koleżanek
          + Jerzy Trawiński – int. rodziny Dulskich
          + Natalia Pietrzak (11 greg.)
          + Albert Szadkowski (1 r. śm.) – int. rodziców, córki, brata Artura i Emilii
SOBOTA 12 VI 2021 roku
6.30   + Mirosława Baszewska – int. uczestników pogrzebu
          + Teresa Tarasiuk (12 greg.)
          + Maria Wanda Pruc (12 greg.)
17.00 – O Boże błogosławieństwo dla pp. Anny i Henryka Wojnowskich z racji 50 r. ślubu i błogosławieństwo na dalsze lata życia dla całej rodziny
          + Karol (2 r. śm.) i Alicja Misterscy – int. córek Agnieszki i Haliny z rodzinami
          + Natalia Pietrzak (12 greg.)
XI NIEDZIELA ZWYKŁA 13 VI 2021 roku
7.30   + Za zmarłych krewnych, przyjaciół i dobroczyńców Sióstr Karmelitanek
9.00   + Natalia Pietrzak (13 greg.)
          + Teresa Tarasiuk (13 greg.)
          + Maria Wanda Pruc (13 greg.)
10.30 + Władysław Dzierżanowski – int. rodziny Ochmańskich ze Smólska
          + Marek Dzierżanowski – int. Anny i Piotra Ochocińskich
          + Jerzy Świerkowski – int. rodziny Stasińskich
12.00 + Anna Grzelec – int. przyjaciół Asi i Michała Gustak
          + Izabela Dębicka – int. Gosi i Jacka Dybowskich z rodziną
          + Lechosław Pajor – int. wnucząt z rodzinami
16.00 + Helena i Roman Rosińscy oraz Kazimierz Korcz