Parafia Rzymskokatolicka
Ducha Świętego we Włocławku (Michelin)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 21.04.2019 ROKU

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 21 IV 2019 roku

                       UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

1. Chrystus Zmartwychwstał, Alleluja! Prawdziwie Zmartwychwstał, Alleluja! Radości Zmartwychwstania nie można zachować tylko dla siebie! Świętowanie najważniejszych prawd naszej wiary jest doskonałą okazją do okazywania sobie wzajemnej życzliwości i miłości. Słowa życzeń kieruje do nas Biskup Wiesław Alojzy Mering. My, duszpasterze parafii, przyłączamy się do tych słów, zapewniamy o naszej szczerej życzliwości i modlitwie – oczywiście nie tylko w święta.
2. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, abyśmy mogli jak najpiękniej przeżyć tegoroczne Święta Wielkanocne w naszej parafii. Za wykonanie dekoracji świątyni dziękujemy pani Dorocie Konopka, za pomoc – Świetlicy Oratorium i panom: Ryszardowi Fornalewiczowi, Marianowi Wojciechowskiemu i Ryszardowi Augustyniakowi. W tym roku odpowiedzialny za przygotowanie grobu Pana Jezusa był ks. Patryk Sękowski, któremu dziękujemy za poniesiony trud. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i przebieg liturgii tego świętego czasu: osobom czytającym i śpiewającym Słowo Boże, Chórowi Parafialnemu, Parafialno-Osiedlowemu Klubowi Seniora, Liturgicznej Służbie Ołtarza – której opiekunem jest ks. Jakub Nowakowski. Dziękujemy asyście procesyjnej!
3. Do soboty włącznie, przed wieczorną Mszą Świętą, odmawiamy nowennę przez Świętem Miłosierdzia Bożego, które przypada w przyszłą niedzielę (28 kwietnia). W to święto o godzinie 15.00 na naszym cmentarzu sprawowana będzie Eucharystia za zmarłych. Msza Święta zostanie poprzedzona koronką do Bożego Miłosierdzia, połączoną z wypominkami za zmarłych. Wypominki możemy zamawiać w zakrystii lub kancelarii. W przyszłą niedzielę nie będzie Mszy Świętej o godzinie 16.00.
4. Za tydzień w niedzielę po Mszy Świętej o godzinie 12.00 odbędzie się spotkanie organizacyjne z rodzicami dzieci przygotowującymi się do przyjęcia I Komunii Świętej w naszej parafii.
5. Rozpoczęliśmy okres wielkanocny. Pamiętajmy wszyscy o zachowaniu trzeciego przykazania kościelnego, które brzmi: „Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą”. Jutro drugi dzień Świąt Wielkanocnych. Msze Święte będą sprawowane według porządku niedzielnego. Składane na tacę ofiary – decyzją naszego Pasterza – zostaną przeznaczone na trwający remont i rozbudowę świątyni chrztu św. siostry Faustyny w Świnicach Warckich.
6. Wychodząc z kościoła możemy nabyć nowy numer tygodnika „Idziemy”.
7. Jeszcze raz serdecznie wszystkich pozdrawiamy – szczególnie Gości, Jubilatów i Solenizantów tego tygodnia.
8. We wtorek 23 kwietnia o godzinie 13.00 odbędzie się pogrzeb Śp. Grażyny Wiśniewskiej (l. 62). Łączymy się z bliskimi zmarłej i prosimy dla niej o chwałę Nieba. Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie…

ks. Sebastian Osiński, proboszcz

PORZĄDEK ŚWIĘTEGO TRIDUUM PASCHALNEGO

                           ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
                            PARAFIA DUCHA ŚWIĘTEGO
                                WE WŁOCŁAWKU 
WIELKI CZWARTEK
MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ – godz. 18.00
WIELKI PIĄTEK
LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ – godz. 18.00
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU W GROBIE PAŃSKIM 
DO GODZINY 21.00 
CZUWANIE MODLITEWNE PRZY GROBIE PAŃSKIM 
ROZPOCZNIE SIĘ O GODZ. 20.30
WIELKA SOBOTA
LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ – godz. 20.00
ADORACJA GROBU PAŃSKIEGO PRZEZ CAŁY DZIEŃ 
OD GODZ. 9.00 DO LITURGII WIGILII PASCHALNEJ.

ŚWIĘCENIE POKARMÓW W NASZEJ ŚWIĄTYNI 
ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE OD GODZ. 9.00 DO GODZ. 15.00 CO 30 MINUT.

MSZA ŚWIĘTA ZMATWYCHWSTANIA Z PROCESJĄ REZUREKCYJNĄ 
W NIEDZIELĘ O GODZ. 6.00 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 14.04.2019 ROKU

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 14 IV 2019 roku

 NIEDZIELA PALMOWA – MĘKI PAŃSKIEJ

1. W dniu wczorajszym praktyki duszpasterskie w naszej parafii zakończył diakon Wiktor Ignaczak. Bardzo serdecznie dziękujemy Księdzu Diakonowi za jego posługę, obecność i wszelkie dobro, które po sobie pozostawia w naszej wspólnocie. Już teraz zapraszamy wszystkich na MSZĘ ŚWIĘTĄ PRYMICYJNĄ księdza Wiktora Ignaczaka, którą będzie sprawował i udzieli nam indywidualnego prymicyjnego błogosławieństwa 23 czerwca o godzinie 12.00. Pamiętajmy w modlitwie o diakonie Wiktorze i o wszystkich powołanych do służby Bogu w Jego Kościele.

2. Niedzielą Męki Pańskiej rozpoczynamy Wielki Tydzień. To najważniejszy tydzień w ciągu całego roku liturgicznego.
Niedziela Palmowa akcentuje prawdę o Chrystusie jako Królu. Wjazd na osiołku do Jerozolimy pokazuje nam pokorę Boga i jednocześnie zaprasza nas do praktykowania tej cnoty. Wyjątkowe znaczenie mają dni Triduum Paschalnego: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota.

Wielki Czwartek – ustanowienie Sakramentu kapłaństwa i Eucharystii –  to dzień obecności Pana w symbolu „sali na górze”, którą On sam poleca przygotować. Sala ta w liturgii ma niejako dwa poziomy. Pierwszy ma miejsce do południa – to spotkanie biskupa ze swoimi kapłanami w katedrze na Mszy Krzyżma. To kapłańskie spotkanie jest widokiem „Dwunastu w wielokrotności” lokalnego Kościoła, którzy odnawiają swoje przyrzeczenia –  osobiste „chcę” dla Chrystusa. To dogodna sposobność do pochylenia się nad otrzymaną łaską wynikającą z sakramentu święceń. Z tym spotkaniem związany jest również symbol błogosławienia świętych olejów. Drugi poziom „sali na górze” to wieczorne spotkanie, podczas którego każdy kościół staje się jerozolimskim Wieczernikiem. To Msza Wieczerzy Pańskiej. Tu Chrystus przekazuje nam swój testament odejścia i jednoczesnego pozostania. Tutaj widzimy Boga, który chce nam ciągle umywać nogi. Obrzędowi uczty paschalnej nadaje nowe znaczenie – staje się ona Eucharystią –  sakramentem Jego realnej obecności. Usiądźmy tego dnia razem z apostołami i pozwólmy, by Pan obmywał nasze nogi i łamał dla nas chleb. Doświadczmy Boga uniżonego, pokornego i służącego. Uczmy się z tej sceny ducha służby, która jest wyznacznikiem właściwego stylu życia chrześcijan.

Wielki Piątek – gdzie obowiązuje nas ścisły post – to jedyny dzień w ciągu roku, kiedy nie sprawuje się Mszy Świętej! Już sam początek wielkopiątkowej liturgii zaskakuje nas nietypowym widokiem. Kapłan, rozpoczynając ją, pada twarzą na posadzkę. Ten akt, będący symbolem przebłagania, to komunikat uzmysławiający nam, że to właśnie dzisiaj nasz Pan zostanie podeptany i doszczętnie wyniszczony. Tego dnia podczas celebracji uroczyście wnoszony jest zasłonięty krzyż, który stopniowo ukazywany, nabiera pewnej świeżości i rangi. Symbol ten wybija nas z powszechności swego istnienia. Niejako staje przed nami po raz pierwszy ze swoją nowością. Całujemy ten symbol zbawienia, by tym samym wyrazić osobistą wdzięczność za miłość Boga. Na końcu razem z Józefem z Arymatei i kobietami uczestniczymy w pochówku ciała Chrystusa Pana.

Wielka Sobota to dzień wielkiej ciszy. Tak naprawdę w liturgii w ciągu dnia nie dzieje się nic. Mamy co prawda motyw „święconki”, urastający często do rangi głównego wydarzenia dnia, jednak musimy pamiętać, że błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny to nie liturgia Wielkiej Soboty i nie zastępuje ono uczestnictwa w liturgii świątecznej. Wieczorna liturgia Wielkiej Soboty, nazywana Wigilią Paschalną, jest naszym oczekiwaniem i spotkaniem się z faktem Zmartwychwstania. Mrok, królujący na początku celebracji, pomaga nam lepiej dostrzec symbol światła bijącego od płonącego paschału. Idziemy za nim i wyśpiewujemy radosny Exultet, widząc w tej świecy moc działającego Boga. Następnie przechodzimy przez liturgię słowa, by poprzez Pismo dostrzec całą drogę paschy-przejścia ludzkości z ciemności do światła, z niewoli egipskiej grzechu do ziemi obiecanej Kanaan, którą jest zwyciężający dla nas i żyjący w nas zmartwychwstały Chrystus Pan. Kolejnym punktem jest liturgia chrzcielna, która wyostrza nasze oczy na ten symbol sakramentalny. Tego dnia w odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych wyrzekamy się wszelkich, jak nazywali je Ojcowie Kościoła pompae diaboli – powabów szatana.

W naszej parafii liturgia Triduum Paschalnego będzie sprawowana według następującego porządku: Wielki Czwartek i Wielki Piątek – godzina 18.00 (w Wielki Piątek adoracja Pana Jezusa w grobie do godziny 21.00, o godzinie 20.30 – wspólna adoracja prowadzona przez Parafialno-Osiedlowy Klub Seniora), Wielka Sobota – godzina 20.00. Przychodząc w sobotę na wieczorną liturgię zabierzmy ze sobą świece.

Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny będzie się odbywało w Wielką Sobotę co pół godziny od godziny 9.00 do 15.00.

3. W Wielki Poniedziałek – 15 kwietnia – od godziny 14.00 odwiedzimy w domach z sakramentami osoby chore lub starsze, które jeszcze nie skorzystały z przedświątecznej posługi. Prosimy o zapisywanie zainteresowanych w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

4. Dzisiaj po Mszy Świętej o godzinie 12.00 odbędzie się rozwiązanie konkursu na najwyższą i najpiękniejszą palmę!

5. W Wielki Piątek rozpoczniemy nowennę przez Świętem Miłosierdzia Bożego, które przypada w tym roku w niedzielę 28 kwietnia. Tradycją lat ubiegłych w to święto sprawowana będzie o godzinie 15.00 na naszym cmentarzu Eucharystia za zmarłych. Msza zostanie poprzedzona koronką do Bożego Miłosierdzia, połączoną z wypominkami za zmarłych. Wypominki możemy zamawiać w zakrystii lub kancelarii. Kartki wypominkowe znajdują się na stoliku pod chórem.

6. Dziękujemy za złożone dzisiaj na tacę gospodarczą ofiary. W minionym tygodniu na naszym cmentarzu rozpoczęły się prace związane z wymianą kostki brukowej na alejkach. Równocześnie trwają prace remontowe części kuchennej i gospodarczej plebanii. Z zebranych dzisiaj środków zostaną także zakupione kwiaty do grobu Pana Jezusa oraz inne elementy dekoracyjne świątyni.

7. Przy wyjściu z kościoła możemy jeszcze nabyć ostatnie wielkanocne świeczniki (dochód z ich sprzedaży przeznaczony jest na dofinansowanie wycieczki dla dzieci i młodzieży, które angażują się w życie parafialne) oraz nowy numer tygodnika „Idziemy”.

8. Na stoliku pod chórem znajdziemy ulotki informacyjne przekazane nam przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, które prowadzi Punkt Przedszkolny oraz Szkołę Podstawową w Warząchewce Polskiej.

9. Serdecznie wszystkich pozdrawiamy i zapraszamy do wspólnego przeżycia z nami Wielkiego Tygodnia!

ks. Sebastian Osiński, proboszcz

Droga Krzyżowa ulicami Michelina

Tradycyjnie, w piątek przed Niedzielą Palmową, odbyło się Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami naszej parafii. W tym roku – 12 kwietnia – trasa prowadziła ulicami: Kościelna, Sosnowa, Bluszczowa, Sokola, Michelińska oraz Parkowa. Pomimo niezbyt wiosennej aury na plenerowej modlitwie zgromadziło się wielu parafian, w tym siostry ze zgromadzeń zakonnych z Michelina. Nabożeństwu przewodniczył ks. proboszcz Sebastian Osiński. Rozważania poszczególnych stacji prowadzili przedstawiciele Domowego Kościoła (których opiekunem jest ks. Patryk Sękowski) oraz młodzież gimnazjalna (którą opiekuje się ks. Jakub Nowakowski). Śpiew prowadził Chór Parafialny – pod kierunkiem pana organisty Ryszarda Augustyniaka. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia.

V Niedziela Wielkiego Postu

Gościliśmy w dniu dzisiejszym w naszej parafii siostrę Dolores ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek. Siostra dzieliła się z doświadczeniem życiowym ze swej pracy z biednymi i potrzebującymi. W naszym mieście siostra Dolores – w ramach działań diecezjalnej Caritas – pracuje z dziećmi i młodzieżą, którzy potrzebują wielorakiego wsparcia. Bardzo serdecznie dziękujemy Siostrze za świadectwo życia!
Dzisiejszej niedzieli swoje imieniny obchodził Ksiądz Kanonik Dionizy Lewandowski i Pan Ryszard Augustyniak. Z tej okazji podczas Mszy Świętej o godz. 12.00 modliliśmy się w ich intencji. Solenizantom życzymy Bożego błogosławieństwa oraz wiele łask!!!

Maj 2019
P W Ś C P S N
« Kwi    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Archiwa