Parafia Rzymskokatolicka
Ducha Świętego we Włocławku (Michelin)

Odnowa w Duchu Świętym

W wyniku inicjatywy Urszuli Śmiałowicz i Zbigniewa Lityńskiego wiosną 1996 roku ks. Roman Żerkowski z grupą wiernych zorganizował w Michelinie Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO), do przeprowadzenia którego zaproszono ks. Sławomira Wądołka. W dniach od 23 kwietnia do 17 czerwca 1996 roku wierni z różnych parafii Włocławka uczestniczyli w REO. Rekolekcje wspierała grupa ewangelizacyjna Odnowy z Płocka. Dzień 7 czerwca 1996 był dniem modlitw o chrzest w Duchu Świętym dla uczestników. Po zakończonym REO powstałą grupą Odnowy w Duchu Świętym opiekował się ks. Roman Żerkowski wspierany przez o. Tomasza Prajzendanca CCG. Za patrona wspólnota Odnowy przyjęła św. Michała Archanioła.

Od roku 1996, od zawiązania wspólnoty, duszpasterzami opiekującymi się wspólnotą w kolejnych latach byli:

Ks. Roman Żerkowski 1996 – 2000 rok
Ks. Piotr Kaczmarek 2000 – 2004 rok
Ks. Sebastian Osiński 2004 – 2005 rok
Ks. Paweł Robak 2005 – 2007 rok
Ks. Jan Tomczyk 2007 – do chwili obecnej

Prócz pasterza – opiekuna kościelnego we wspólnocie jest lider – osoba świecka i animatorzy. Zadaniem tych osób jest prowadzenie spotkań modlitewnych, rozeznawanie działań ewangelizacyjnych, dbanie o formację duchową uczestników spotkań modlitewnych. Dotychczas liderami wspólnoty byli: Aleksander Mokros, Krystyna Koprowska, Mirosław Pawłowski i obecnie Barbara Ogrodnik.

Spotkania modlitewne odbywają się raz w tygodniu początkowo we wtorki, później w piątki, a obecnie w czwartki po mszy św. o godz. 17.00. W czasie spotkań, oprócz modlitw dziękczynienia, wielbienia Boga, modlitw prośby, powierzania trudnych spraw opiece Pana Jezusa, uczestnicy dzielą się swoim doświadczeniem wiary.

W spotkaniach modlitewnych wspólnoty, oprócz osób świeckich, uczestniczyli: o. Tomasz Prajzendanc, ks. Marek Kryska, ks. Janusz Umerle, ks. Tomasz Chlebowski, ks. Marcin Sadownik, siostry zakonne ZSNM: s. Edwina, s. Milena, śp. s. Hieronima. W kilku spotkaniach, które odbyły się w pałacu biskupim uczestniczył również ks. biskup Bronisław Dembowski.

W okresie od 1996 roku odbyły się w Michelinie w kościele p.w. Ducha Świętego, czterokrotnie REO przeprowadzone przez ks. Sławomira Wądołka w 1996 roku, ks. Dariusza Fabisiaka w 1998 roku, ks. Jana Kozajdę w 2001 roku i ks. Krzysztofa Antczaka w 2006 roku. Oprócz REO grupa Odnowy współorganizuje sesje ewangelizacyjne pod wspólną nazwą Włocławskie Spotkania Duchowe. Sesje te, o różnej tematyce, prowadzone są przez osoby duchowne i świeckie.

Dotychczas odbyły się następujące sesje Włocławskich Spotkań Duchowych:

25 – 26.04.1997 – „Powołanie” – o. Tomasz Alexiewicz OP

20 – 21.06.1997 – „Pojednanie drogą chrześcijanina” – ks. Andrzej Grefkowicz

21 – 22.11.1007 – „Droga medytacji” – o. Jacek Bolewski SJ

13 – 14.03.1998 – „Wymiar liturgiczny życia św. Teresy od Dzieciątka Jezus” – o. Tadeusz Kujałowicz OCD

3 – 4.12.1999 – „Podstawy rozeznawania duchowego” – Zbigniew Lityński

12 – 13.04.2002 – „Jak odnajdywać swoje miejsce w życiu” – ks. Zbigniew Tartak

30 – 31.05.2003 – „Zmartwychwstać w Chrystusie” – ks. Zbigniew Tartak

2.10.2004 – „Moja codzienność z Chrystusem” – ks. Zbigniew Tartak

25.06.2005 – „Trwać i wzrastać w Chrystusie” – o. Tomasz Prajzendanc CCG

10.06.2006 – „Panie, jeśli chcesz możesz mnie oczyścić” – ks. Sławomir Wądołek

W sesjach WSD uczestniczyli wierni z różnych parafii diecezji włocławskiej, a także z innych diecezji. Wspólnota bierze również aktywny udział w organizowanych przed Zesłaniem Ducha Świętego Czuwaniach. Niektórzy z uczestników spotkań modlitewnych wspólnoty brali udział w: Kongresie odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie, Kongresie Młodych Charyzmatyków w Słupcy, II Europejskiej Konferencji Odnowy w Duchu Świętym, Forum Charyzmatycznym w Łodzi, różnych rekolekcjach i sesjach w Magdalence k. Warszawy, Krakowie, Kaliszu, Gdyni, Żarach, Ciechocinku, Gdańsku – Oliwie, Częstochowie.

W 1998 roku z grupy p.w. św. Michała Archanioła wyodrębniła się młodzieżowa wspólnota Odnowy. Przyjęła ona za swojego patrona św. Wojciecha. Grupa ta jednak rozpadła się, a część uczestników spotkań modlitewnych tej grupy zawiązała nową wspólnotę. Spotkania modlitewne tej nowej grupy odbywały się w klasztorze ojców Franciszkanów we Włocławku, ale po pewnym czasie również ta wspólnota się rozpadła.

Wspólnota św. Michała Archanioła aktywnie uczestniczy w mszach św. z modlitwą o uzdrowienie, które są sprawowane regularnie w ostatni czwartek każdego miesiąca o godz. 17.00. Wspólnota posługuje również modlitwą wstawienniczą dla osób, które o taką modlitwę się zwrócą. Spotkania modlitewne są spotkaniami otwartymi i każdy, kto czuje potrzebę wspólnotowego wielbienia Boga, może w takich spotkaniach uczestniczyć.

Wspólnota dysponuje różnorodną literaturą, nie tylko o tematyce odnowowej. Posiada wiele pozycji pomocnych we wzroście duchowym i pogłębianiu wiary. Prócz książek i czasopism chętni mogą również wypożyczyć kasety audio i wideo z różnych rekolekcji i spotkań ewangelizacyjnych. Tak więc każdy kto chce, może przyjść na nasze spotkania, będzie mile widziany, bez względu skąd przychodzi i jakie ma problemy.

Swoje intencje można również kierować na adres e-mail: odnowa1@tlen.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Zapraszamy. Szczęść Boże.

Odnowa w Duchu Świętym w Kościele Katolickim

Odnowa w Duchu Świętym jest jednym z ruchów działających w Kościele. W odróżnieniu od innych ruchów Odnowa nie ma człowieka lub grupy osób, których określałoby się jako założyciel Odnowy w Duchu Świętym. Powszechnie przyjmuje się, że Odnowa powstała z działania Ducha Świętego na różnych ludzi w kościele protestanckim i katolickim. Pierwsze grupy modlitewne Odnowy w Duchu Świętym, nazywane też Odnową Charyzmatyczną, powstały w Kościele Katolickim w 1967 roku, a w kościele protestanckim w 1900 roku.

Odnowa w Duchu Świętym nie jest ruchem w znaczeniu bycia organizacją, ale bardziej w sensie, w jakim mówi się o ruchu liturgicznym, biblijnym, ekumenicznym. Odnowa na spotkaniach modlitewnych uzupełnia, a nie zastępuje inne formy modlitwy.

W Polsce pierwsze grupy Odnowy powstały w Poznaniu z inicjatywy ks. Mariana Piątkowskiego. Nieco później powstały grupy Odnowy w Warszawie z inicjatywy ks. Bronisława Dembowskiego. W lutym 1977 roku w Izabelinie spotkali się przedstawiciele Odnowy z różnych rejonów w Polsce i powstał Zespół Koordynatorów. Zajmuje się on przygotowywaniem czuwań i rekolekcji, utrzymywaniem stałych kontaktów z Episkopatem, wymianą doświadczeń i informacji o działalności grup Odnowy. Nawiązano stałe kontakty z biurem Międzynarodowej Służby Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej (ICCRS).

Opiekunem Odnowy w Polsce jest ks. biskup Bronisław Dembowski mianowany przez Konferencję Episkopatu Polski. W poszczególnych diecezjach biskupi mianują diecezjalnych asystentów Odnowy, którzy opiekują się grupami Odnowy w danej diecezji. Każda wspólnota ma, a raczej powinna mieć duszpasterza opiekującego się daną wspólnotą, mianowanego przez proboszcza parafii, w której wspólnota się spotyka.

Pierwszy Kongres Odnowy z udziałem przedstawicieli z różnych krajów świata odbył się w bazylice św. Piotra w Rzymie w 1975 roku, z udziałem papieża Pawła VI, który wtedy nazwał Odnowę nadzieją dla Kościoła. Pierwszy Kongres Odnowy w Polsce odbył się w 1983 roku w Częstochowie, drugi w 1988 roku w Gnieźnie, trzeci w 1993 roku w Częstochowie, czwarty w 1998 roku, piąty w 2003 roku, szósty w 2008 roku również w Częstochowie. Corocznie na Jasnej Górze odbywają się Ogólnopolskie Czuwania Modlitewne Odnowy w Duchu Świętym, które gromadzą 100 – 200 tyś. uczestników i sympatyków Odnowy.

W roku 1996 powstaje grupa Odnowy we Włocławku – Michelinie przy kościele p.w. Ducha Świętego. Za patrona wspólnota wybiera św. Michała Archanioła, od którego imienia wywodzi się nazwa dzielnicy Włocławka „Michelin”.

Uczestnicy spotkań modlitewnych, otwierając się na działanie Ducha Świętego uwielbiają Jezusa i dziękują za otrzymane łaski. Tak więc Odnowa w Duchu Świętym pozostaje Chrystocentryczna. Modląc się do Ducha Świętego akcentuje sie Jego rolę w przybliżaniu ludzi do Jezusa Chrystusa. Tylko dzięki pomocy Ducha Świętego możemy uznać Jezusa za naszego Pana (1 Kor. 12. 3.).

Modlitwę o dary Ducha Świętego określa się jako modlitwę o chrzest w Duchu Świętym lub o wylanie Ducha Świętego na modlących się. Chrzest w Duchu Świętym w ten sposób pojmowany nie jest sakramentem. Jest to modlitwa prośby przyczyniająca się do uaktywnienia darów Ducha Świętego, które otrzymaliśmy wraz z sakramentem chrztu i bierzmowania. Jest takie określenie, że w czasie chrztu otrzymujemy dary jakby zapakowane w paczkach, które są rozpakowywane w czasie modlitwy o chrzest w Duchu Świętym.

Modlitwy takie są prowadzone w czasie REO (Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy) i Seminarium Odnowy Życia nad osobami pragnącymi posługiwać tymi darami – charyzmatami. Aby charyzmaty się ujawniły, należy być posłusznym woli Bożej. Należy również pragnąć tych darów, ale pragnąć dla posługiwania nimi w Kościele, a nie dla własnych celów. O tym, czy charyzmaty sa od Ducha Świętego, najlepiej można poznać po owocach. KKK podaje, jakie są owoce działania Ducha Świętego: miłość, wesele, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, skromność, wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, wstrzemięźliwość, czystość.

Najważniejsze jednak w Odnowie nie są dary – charyzmaty, ale dawca darów czyli Duch Święty.

Kim jest Duch Święty

Duch Święty jest trzecią Osobą Boską, czego nie należy interpretować, że mamy trzech Bogów. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty stanowią jedność, różnią się między sobą relacjami pochodzenia (KKK). Ojciec jest Tym, który rodzi; Syn Tym, który jest rodzony; Duch Święty Tym, który pochodzi. Jedność Trójcy Świętej wynika z tego, że Ojciec jest cały w Synu, cały w Duchu Świętym. Syn jest cały w Ojcu, cały w Duchu Świętym. Duch Święty jest cały w Ojcu, cały w Synu.

W Starym Testamencie Duch Święty jest nazywany najczęściej Duchem Bożym, Duchem Mądrości. W Nowym Testamencie Duch Święty nazywany jest Duchem Ożywicielem, Duchem Prawdy, Pocieszycielem. W sekwencji śpiewanej przed ewangelią w dzień Zesłania Ducha Świętego jest użytych dziesięć określeń Ducha Świętego: Ojciec ubogich, Dawca łask drogich, Światłości Strumień itd.

W Starym Testamencie Duch Święty działał z mocą na Saula, Samsona, którzy jednak nie przemienili się pod wpływem tego działania, wtedy gdy Bóg tego od nich oczekiwał. Gedeon dzięki działaniu Ducha Świętego ocalił resztę Izraela. Można wymienić wielu, na których działał Duch Święty m.in.; Dawida, Salomona. Jednak w Starym Testamencie Duch Święty działał na wybranych z ludu Izraela. W Nowym Testamencie Duch Święty działa również na każdego, kto tego pragnie. Wzorem dla nas jest postawa Maryi, która w czasie zwiastowania powiedziała; „Niech mi się stanie” i dzięki Duchowi Świętemu Maryja poczęła i porodziła Jezusa.

W Starym Testamencie Duch Święty objawia się w postaci obłoku i światła np. gdy Mojżesz wstępował na górę Synaj, nad Namiotem Spotkania. W Nowym Testamencie Duch Święty objawia się w postaci gołębicy, ognistych języków np. podczas chrztu Jezusa w Jordanie, ukrywania się apostołów w wieczerniku (Mt.3.16; Dz.2.3.).

Najwięcej o działaniu Ducha Świętego możemy dowiedzieć się z ewangelii św. Łukasza i Dziejów Apostolskich. Jest takie określenie, że Dzieje Apostolskie są ewangelią Ducha Świętego.

Po Zmartwychwstaniu Jezusa Duch Święty działa w różny sposób. Apostołowie po Wniebowstąpieniu Jezusa byli wystraszeni i pełni lęku, zamknęli się w wieczerniku i zastanawiali się, co robić dalej. Po Zesłaniu Ducha Świętego stali się ludźmi odważnymi, bez lęku z mocą Ducha Świętego nauczali o Jezusie. W Nowym Testamencie Duch Święty działa na wyznawców Jezusa, jak również na Jego przeciwników np. nawrócenie Szawła z Tarsu.

Działanie Ducha Świętego przejawia się poprzez Jego dary. W Katechiźmie Kościoła Katolickiego jest wymienionych siedem darów Ducha Świętego – dar mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. Św. Paweł w swoich listach wymienia jeszcze inne dary Ducha Świętego – dar uzdrawiania, proroctwa, rozeznawania duchów, języków, tłumaczenia języków. Dary Ducha Świętego są też nazywane charyzmatami.

Definicja charyzmatu – dar darmo dany uzdalniający do posługi w budowaniu Kościoła Chrystusowego.

W późniejszym czasie po Zesłaniu Ducha Świętego ujawniło się i ciągle ujawniają nowe dary Ducha Świętego. Żyjący 140 lat po św. Pawle św. Hieronim nie był w stanie zliczyć wszystkich darów Ducha Świętego, było już ich tak wiele.

We współczesnym Kościele mniej się mówi o Duchu Świętym niż o Bogu Ojcu i Jezusie. W pewnym stopniu może to wynikać z tego, że dary Ducha Świętego otrzymujemy już na Chrzcie św., a niemowlęta nie wykazują się posługiwaniem darami – charyzmatami. Pewna trudność też może powstać przy sposobie mówienia o Duchu Świętym, jak to jest przedstawione w pewnej anegdocie: „Pewien ksiądz chcąc wygłosić w sposób obrazowy homilię o Duchu Świętym umówił się z kościelnym, że kiedy rozpocznie od słów: Duch Święty… – wtedy kościelny z zakrystii wpuści do kościoła gołębia. Rozpoczynając homilię ksiądz mówi; Kochani parafianie Duch Święty – i przerywa czekając na wpuszczenie gołębia. Nastaje kłopotliwa cisza, po chwili z zakrystii wychyla się kościelny i mówi szeptem – proszę księdza „ducha świętego” ktoś zżarł.”

Wszelkie sposoby przedstawienia trzeciej Osoby Boskiej w formie słowa pisanego, mówionego lub obrazów nie są w stanie w pełni pomóc nam w poznaniu Ducha Świętego. Najlepszym sposobem, prócz lektur duchowych, poznania Ducha Świętego jest modlitwa do Niego i pragnienie bycia otwartym na Jego działanie. Amen.

Październik 2018
P W Ś C P S N
« Wrz    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Archiwa