Parafia Rzymskokatolicka
Ducha Świętego we Włocławku (Michelin)

Parafia

PORZĄDEK ŚWIĘTEGO TRIDUUM PASCHALNEGO

                           ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
                            PARAFIA DUCHA ŚWIĘTEGO
                                WE WŁOCŁAWKU 
WIELKI CZWARTEK
MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ – godz. 18.00
WIELKI PIĄTEK
LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ – godz. 18.00
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU W GROBIE PAŃSKIM 
DO GODZINY 21.00 
CZUWANIE MODLITEWNE PRZY GROBIE PAŃSKIM 
ROZPOCZNIE SIĘ O GODZ. 20.30
WIELKA SOBOTA
LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ – godz. 20.00
ADORACJA GROBU PAŃSKIEGO PRZEZ CAŁY DZIEŃ 
OD GODZ. 9.00 DO LITURGII WIGILII PASCHALNEJ.

ŚWIĘCENIE POKARMÓW W NASZEJ ŚWIĄTYNI 
ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE OD GODZ. 9.00 DO GODZ. 15.00 CO 30 MINUT.

MSZA ŚWIĘTA ZMATWYCHWSTANIA Z PROCESJĄ REZUREKCYJNĄ 
W NIEDZIELĘ O GODZ. 6.00 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 14.04.2019 ROKU

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 14 IV 2019 roku

 NIEDZIELA PALMOWA – MĘKI PAŃSKIEJ

1. W dniu wczorajszym praktyki duszpasterskie w naszej parafii zakończył diakon Wiktor Ignaczak. Bardzo serdecznie dziękujemy Księdzu Diakonowi za jego posługę, obecność i wszelkie dobro, które po sobie pozostawia w naszej wspólnocie. Już teraz zapraszamy wszystkich na MSZĘ ŚWIĘTĄ PRYMICYJNĄ księdza Wiktora Ignaczaka, którą będzie sprawował i udzieli nam indywidualnego prymicyjnego błogosławieństwa 23 czerwca o godzinie 12.00. Pamiętajmy w modlitwie o diakonie Wiktorze i o wszystkich powołanych do służby Bogu w Jego Kościele.

2. Niedzielą Męki Pańskiej rozpoczynamy Wielki Tydzień. To najważniejszy tydzień w ciągu całego roku liturgicznego.
Niedziela Palmowa akcentuje prawdę o Chrystusie jako Królu. Wjazd na osiołku do Jerozolimy pokazuje nam pokorę Boga i jednocześnie zaprasza nas do praktykowania tej cnoty. Wyjątkowe znaczenie mają dni Triduum Paschalnego: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota.

Wielki Czwartek – ustanowienie Sakramentu kapłaństwa i Eucharystii –  to dzień obecności Pana w symbolu „sali na górze”, którą On sam poleca przygotować. Sala ta w liturgii ma niejako dwa poziomy. Pierwszy ma miejsce do południa – to spotkanie biskupa ze swoimi kapłanami w katedrze na Mszy Krzyżma. To kapłańskie spotkanie jest widokiem „Dwunastu w wielokrotności” lokalnego Kościoła, którzy odnawiają swoje przyrzeczenia –  osobiste „chcę” dla Chrystusa. To dogodna sposobność do pochylenia się nad otrzymaną łaską wynikającą z sakramentu święceń. Z tym spotkaniem związany jest również symbol błogosławienia świętych olejów. Drugi poziom „sali na górze” to wieczorne spotkanie, podczas którego każdy kościół staje się jerozolimskim Wieczernikiem. To Msza Wieczerzy Pańskiej. Tu Chrystus przekazuje nam swój testament odejścia i jednoczesnego pozostania. Tutaj widzimy Boga, który chce nam ciągle umywać nogi. Obrzędowi uczty paschalnej nadaje nowe znaczenie – staje się ona Eucharystią –  sakramentem Jego realnej obecności. Usiądźmy tego dnia razem z apostołami i pozwólmy, by Pan obmywał nasze nogi i łamał dla nas chleb. Doświadczmy Boga uniżonego, pokornego i służącego. Uczmy się z tej sceny ducha służby, która jest wyznacznikiem właściwego stylu życia chrześcijan.

Wielki Piątek – gdzie obowiązuje nas ścisły post – to jedyny dzień w ciągu roku, kiedy nie sprawuje się Mszy Świętej! Już sam początek wielkopiątkowej liturgii zaskakuje nas nietypowym widokiem. Kapłan, rozpoczynając ją, pada twarzą na posadzkę. Ten akt, będący symbolem przebłagania, to komunikat uzmysławiający nam, że to właśnie dzisiaj nasz Pan zostanie podeptany i doszczętnie wyniszczony. Tego dnia podczas celebracji uroczyście wnoszony jest zasłonięty krzyż, który stopniowo ukazywany, nabiera pewnej świeżości i rangi. Symbol ten wybija nas z powszechności swego istnienia. Niejako staje przed nami po raz pierwszy ze swoją nowością. Całujemy ten symbol zbawienia, by tym samym wyrazić osobistą wdzięczność za miłość Boga. Na końcu razem z Józefem z Arymatei i kobietami uczestniczymy w pochówku ciała Chrystusa Pana.

Wielka Sobota to dzień wielkiej ciszy. Tak naprawdę w liturgii w ciągu dnia nie dzieje się nic. Mamy co prawda motyw „święconki”, urastający często do rangi głównego wydarzenia dnia, jednak musimy pamiętać, że błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny to nie liturgia Wielkiej Soboty i nie zastępuje ono uczestnictwa w liturgii świątecznej. Wieczorna liturgia Wielkiej Soboty, nazywana Wigilią Paschalną, jest naszym oczekiwaniem i spotkaniem się z faktem Zmartwychwstania. Mrok, królujący na początku celebracji, pomaga nam lepiej dostrzec symbol światła bijącego od płonącego paschału. Idziemy za nim i wyśpiewujemy radosny Exultet, widząc w tej świecy moc działającego Boga. Następnie przechodzimy przez liturgię słowa, by poprzez Pismo dostrzec całą drogę paschy-przejścia ludzkości z ciemności do światła, z niewoli egipskiej grzechu do ziemi obiecanej Kanaan, którą jest zwyciężający dla nas i żyjący w nas zmartwychwstały Chrystus Pan. Kolejnym punktem jest liturgia chrzcielna, która wyostrza nasze oczy na ten symbol sakramentalny. Tego dnia w odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych wyrzekamy się wszelkich, jak nazywali je Ojcowie Kościoła pompae diaboli – powabów szatana.

W naszej parafii liturgia Triduum Paschalnego będzie sprawowana według następującego porządku: Wielki Czwartek i Wielki Piątek – godzina 18.00 (w Wielki Piątek adoracja Pana Jezusa w grobie do godziny 21.00, o godzinie 20.30 – wspólna adoracja prowadzona przez Parafialno-Osiedlowy Klub Seniora), Wielka Sobota – godzina 20.00. Przychodząc w sobotę na wieczorną liturgię zabierzmy ze sobą świece.

Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny będzie się odbywało w Wielką Sobotę co pół godziny od godziny 9.00 do 15.00.

3. W Wielki Poniedziałek – 15 kwietnia – od godziny 14.00 odwiedzimy w domach z sakramentami osoby chore lub starsze, które jeszcze nie skorzystały z przedświątecznej posługi. Prosimy o zapisywanie zainteresowanych w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

4. Dzisiaj po Mszy Świętej o godzinie 12.00 odbędzie się rozwiązanie konkursu na najwyższą i najpiękniejszą palmę!

5. W Wielki Piątek rozpoczniemy nowennę przez Świętem Miłosierdzia Bożego, które przypada w tym roku w niedzielę 28 kwietnia. Tradycją lat ubiegłych w to święto sprawowana będzie o godzinie 15.00 na naszym cmentarzu Eucharystia za zmarłych. Msza zostanie poprzedzona koronką do Bożego Miłosierdzia, połączoną z wypominkami za zmarłych. Wypominki możemy zamawiać w zakrystii lub kancelarii. Kartki wypominkowe znajdują się na stoliku pod chórem.

6. Dziękujemy za złożone dzisiaj na tacę gospodarczą ofiary. W minionym tygodniu na naszym cmentarzu rozpoczęły się prace związane z wymianą kostki brukowej na alejkach. Równocześnie trwają prace remontowe części kuchennej i gospodarczej plebanii. Z zebranych dzisiaj środków zostaną także zakupione kwiaty do grobu Pana Jezusa oraz inne elementy dekoracyjne świątyni.

7. Przy wyjściu z kościoła możemy jeszcze nabyć ostatnie wielkanocne świeczniki (dochód z ich sprzedaży przeznaczony jest na dofinansowanie wycieczki dla dzieci i młodzieży, które angażują się w życie parafialne) oraz nowy numer tygodnika „Idziemy”.

8. Na stoliku pod chórem znajdziemy ulotki informacyjne przekazane nam przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, które prowadzi Punkt Przedszkolny oraz Szkołę Podstawową w Warząchewce Polskiej.

9. Serdecznie wszystkich pozdrawiamy i zapraszamy do wspólnego przeżycia z nami Wielkiego Tygodnia!

ks. Sebastian Osiński, proboszcz

Droga Krzyżowa ulicami Michelina

Tradycyjnie, w piątek przed Niedzielą Palmową, odbyło się Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami naszej parafii. W tym roku – 12 kwietnia – trasa prowadziła ulicami: Kościelna, Sosnowa, Bluszczowa, Sokola, Michelińska oraz Parkowa. Pomimo niezbyt wiosennej aury na plenerowej modlitwie zgromadziło się wielu parafian, w tym siostry ze zgromadzeń zakonnych z Michelina. Nabożeństwu przewodniczył ks. proboszcz Sebastian Osiński. Rozważania poszczególnych stacji prowadzili przedstawiciele Domowego Kościoła (których opiekunem jest ks. Patryk Sękowski) oraz młodzież gimnazjalna (którą opiekuje się ks. Jakub Nowakowski). Śpiew prowadził Chór Parafialny – pod kierunkiem pana organisty Ryszarda Augustyniaka. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia.

V Niedziela Wielkiego Postu

Gościliśmy w dniu dzisiejszym w naszej parafii siostrę Dolores ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek. Siostra dzieliła się z doświadczeniem życiowym ze swej pracy z biednymi i potrzebującymi. W naszym mieście siostra Dolores – w ramach działań diecezjalnej Caritas – pracuje z dziećmi i młodzieżą, którzy potrzebują wielorakiego wsparcia. Bardzo serdecznie dziękujemy Siostrze za świadectwo życia!
Dzisiejszej niedzieli swoje imieniny obchodził Ksiądz Kanonik Dionizy Lewandowski i Pan Ryszard Augustyniak. Z tej okazji podczas Mszy Świętej o godz. 12.00 modliliśmy się w ich intencji. Solenizantom życzymy Bożego błogosławieństwa oraz wiele łask!!!

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 7.04.2019 ROKU

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 7 IV 2019 roku

 V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 1. Od dzisiejszej niedzieli – zgodnie z tradycją – zostały zasłonięte w świątyniach krzyże, które takimi pozostaną do zakończenia liturgii w Wielki Piątek.
 2. Podkreślając wartość wielkopostnej jałmużny – gościmy w dniu dzisiejszym w naszej parafii siostrę Dolores ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek. Siostra dzieli się z nami doświadczeniem życiowym ze swej pracy z biednymi i potrzebującymi. W naszym mieście siostra Dolores – w ramach działań diecezjalnej Caritas – pracuje z dziećmi i młodzieżą, którzy potrzebują wielorakiego wsparcia. Bardzo serdecznie witamy Siostrę i dziękujemy za świadectwo życia!
 3. Ksiądz Biskup Ordynariusz Wiesław Alojzy Mering wyraża swoją wdzięczność wszystkim Diecezjanom za znaki chrześcijańskiej solidarności, współczucia, a zwłaszcza modlitwy w czasie Jego choroby.
 4. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami oraz podaną do publicznej wiadomości możliwością zgłaszania kandydatów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej informujemy, iż z dniem 1 kwietnia 2019 roku – po zatwierdzeniu przez Kurię Diecezjalną Włocławską – została powołana do istnienia:
  Rada Duszpasterska Parafii Ducha Świętego we Włocławku, w składzie: ks. Sebastian Osiński, proboszcz – przewodniczący, ks. Patryk Sękowski – wikariusz, ks. Jakub Nowakowski – wikariusz, o. Bonifacy Jankowiak – przedstawiciel zgromadzeń zakonnych, p. Andżelika Uzarczyk – przedstawicielka katechetów, p. Ewa Karczewska – dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej Świetlica ORATORIUM, p. Aleksandra Kowalewska – członkini Parafialnej Akcji Charytatywnej, p. Halina Lewandowska – zelatorka Koła Żywego Różańca, pp. Agnieszka i Marcin Orłowscy oraz pp. Ewa i Rafał Ratajczyk – przedstawiciele Kręgów Rodzin, p. Magdalena Piasecka, p. Tomasz Wesołowski, p. Daniel Tomaszewski – przedstawiciel jedynej wioski (Potok) znajdującej się na terytorium parafii, p. Mirosława Wojciechowska – odpowiedzialna za nowopowstały Parafialno-Osiedlowy Klub Seniora.
  Rada ds. Ekonomicznych (Gospodarczych) Parafii Ducha Świętego we Włocławku, w składzie: ks. Sebastian Osiński, proboszcz – przewodniczący, p. Janusz Dębczyński, p. Tomasz Jakubowski, p. Maria Krasucka, p. Przemysław Milewski, p. Jerzy Nadolski, p. Jacek Olszewski, p. Roman Stanisławski, p. Marian Szatkowski, p. Antoni Wiśniewski.
  Bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim powołanym w skał powyższych gremiów członkom. Jednocześnie dziękujemy wielu osobom za wykazanie chęci pracy na rzecz naszej parafii. Zgodnie z przepisami prawa kanonicznego Parafialna Rada Duszpasterska nie może liczyć więcej niż 20 osób, ponadto statuty Drugiego Synodu Diecezji Włocławskiej ściśle określają, kto z urzędu wchodzi w skład Rady, dlatego też niemożliwym było, aby powołać wszystkie osoby spośród posiadających wszelkie przymioty niezbędne do pracy na rzecz parafii w ramach Rady. Pierwsze – uroczyste – spotkanie Rady Duszpasterskiej oraz Rady ds. Ekonomicznych będzie miało miejsce 5 maja 2019 roku podczas wizyty Ks. Biskupa Wiesława Meringa w naszej parafii.
 1. Przed nami ostatnie w tym roku nabożeństwa wielkopostne: w najbliższy piątek – 12 kwietnia – po wieczornej Eucharystii (ok. 17.30) Droga Krzyżowa ulicami naszej dzielnicy; dzisiaj i w przyszłą niedzielę po Mszy Świętej o godzinie 16.00 (ok. 16.50) Gorzkie Żale. Zapraszamy do wspólnego rozważania Męki naszego Zbawiciela!
 2. W najbliższą sobotę – 13 kwietnia – w Parafii Świętego Maksymiliana we Włocławku odbędą się diecezjalne obchody XXXV Światowych Dni Młodzieży. Program spotkania:
  09:30 – rejestracja przybyłych grup młodzieży;
  10:00 – spotkanie formacyjno-modlitewne młodzieży: zawiązanie wspólnoty, pieśni, modlitwa, relacja ze Światowych Dnie Młodzieży w Panamie, świadectwa;
  12:00 – Eucharystia pod przewodnictwem Pasterza Diecezji.
 1. Za tydzień – 14 kwietnia – Niedziela Palmowa, która rozpoczyna Wielki Tydzień. Przynieśmy ze sobą na Mszę świętą palmy, które zostaną pobłogosławione. Eucharystię o godzinie 12:00 rozpoczniemy przed świątynią, następnie po wysłuchaniu Ewangelii oraz błogosławieństwie palm procesyjnie wejdziemy do kościoła.
  Zachęcamy do rodzinnego przygotowania palm – w niedzielę po Mszy Świętej o godzinie 12.00 odbędzie się rozwiązanie konkursu na najwyższą i najpiękniejszą palmę!
 1. Przy wyjściu z kościoła możemy jeszcze nabyć wykonane ręcznie wielkanocne świeczniki. Dochód z ich sprzedaży przeznaczony jest na dofinansowanie wycieczki dla dzieci i młodzieży, które angażują się w życie parafialne. Cena jednego świecznika wynosi od 10 złotych.
 2. Świetlica ORATORIUM serdecznie zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia z mydlarstwa, które odbędą się w najbliższą środę – 10 kwietnia – o godzinie 16.00. Wychowawcy oraz wychowankowie Świetlicy dziękują jednocześnie za przekazywanie 1% z podatku na rzecz palcówki.
  Dziękujemy serdecznie wspólnocie Świetlicy ORATORIUM za przygotowanie inscenizacji Drogi Krzyżowej, która została zaprezentowana dzieciom i młodzieży podczas rekolekcji!
 3. Za tydzień druga niedziela miesiąca – składane na tacę gospodarczą ofiary przeznaczamy na prowadzone i planowane inwestycje i remonty parafialnej własności.
 4. Wychodząc z kościoła możemy nabyć nowy numer tygodnika „Idziemy” wraz z diecezjalnym dodatkiem „Ład Boży”. Zachęcamy do lektury katolickich treści!
 5. Serdecznie wszystkich pozdrawiamy – szczególnie Gości, Jubilatów i Solenizantów tego tygodnia.
  Jutro – 8 kwietnia – swoje imieniny świętował będzie Ks. Kan. Dionizy Lewandowski. Uroczysta Msza Święta w intencji Solenizanta sprawowana będzie się dzisiaj o godzinie 12.00.
  Niech Bóg umacnia nas wszystkich swoim błogosławieństwem!

  ks. Sebastian Osiński, proboszcz
Sierpień 2019
P W Ś C P S N
« Lip    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
Archiwa