Parafia Rzymskokatolicka
Ducha Świętego we Włocławku (Michelin)

Parafia

DZIEŃ SENIORA W NASZYM PARAFIALNO-OSIEDLOWYM KLUBIE

Od niedawna (7 listopada 2018 roku odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne) funkcjonuje w Michelinie Parafialno-Osiedlowy Klub Seniora

Spotkania Klubu – który jest na etapie tworzenia swych struktur – odbywają się w środy o godzinie 15.00 w Świetlicy ORATORIUM.

Grupa naszych aktywnych Członków – w ramach Dnia Seniora – zorganizowała w środę 28 listopada integracyjne spotkanie towarzyskie. Na jego początku Pani Mirosława Wojciechowska przybliżyła ideę i historię Dnia Seniora. Następnie ks. proboszczowi kan. Sebastianowi Osińskiemu oraz ks. kan. Dionizemu Lewandowskiemu nadano tytuł „Przyjaciel Seniorów”.

Nie zabrakło śpiewów, tańców oraz pizzy i innych frykasów.

Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich Kochanych Seniorów i zapraszamy do  Parafialno-Osiedlowego Klubu Seniora w Michelinie!

 

DEKANALNY TURNIEJ MINISTRANCKI W MICHELINIE

W sobotę 24 listopada 2018 roku o godzinie 10.00 w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 19 we Włocławku (Michelinie) rozpoczął się Dekanalny Turniej Ministrancki w Halową Piłkę Nożną.

W rozgrywkach wzięło udział siedem drużyn w dwóch kategoriach wiekowych: lektorzy starsi (roczniki 1998-2002) i lektorzy młodsi (roczniki 2003-2006).

W pierwszej kategorii zwyciężyła drużyna z Parafii Świętego Stanisława we Włocławku, w drugiej kategorii zwycięstwo wywalczyli reprezentanci Parafii Matki Bożej Fatimskiej we Włocławku.

Nasi lektorzy starsi zajęli III miejsce, natomiast drużyna młodsza – IV miejsce.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom. Dziękujemy ich opiekunom – duszpasterzom oraz przyjaciołom i krewnym, którzy zasiedli na trybunach! Głównym organizatorem turnieju był ks. Jakub Nowakowski – dekanalny duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza.

II KONKURS RODZINNY „OZDOBY ŚWIĄTECZNE”

Kliknij: Ozdoby

 

II Rodzinny Konkurs „OZDOBY CHOINKOWE”

 

Świetlica Oratorium i Parafia Ducha Świętego we Włocławku ogłaszają II Edycję Konkursu „OZDOBY CHOINKOWE”!

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież wraz z rodzicami do wspólnego wykonana ozdób choinkowych, którymi udekorujemy choinki w kościele.

 

Regulamin rodzinnego konkursu plastycznego

„OZDOBY CHOINKOWE”

 • 1

Organizator konkursu plastycznego:

Organizatorem konkursu jest Świetlica Oratorium i Parafia Ducha Świętego we Włocławku.

 • 2

Cele konkursu:

Celem konkursu jest kultywowanie tradycji Święta Bożego Narodzenia, a także pobudzanie wyobraźni oraz inwencji twórczej dzieci, młodzieży i rodziców. Konkurs umożliwia ponadto wspólne przeżywanie radości i satysfakcji ze wspólnej pracy w gronie rodzinnym.

 • 3

Uczestnicy konkursu:

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży parafii Ducha Świętego we Włocławku wraz z rodzicami.

 • 4

Warunki przyjęcia prac konkursowych:

 1. Uczestnik dostarcza wyłącznie jedną ozdobę choinkową.
 2. Ozdoba choinkowa może być wykonana z dowolnych materiałów, zgodnie z inwencją twórczą uczestnika.
 3. Ozdoba powinna być lekka i jej rozmiary nie powinny przekraczać 20 cm.
 4. Ozdoba choinkowa nie może być kupiona, powinna być wykonana własnoręcznie.
 5. Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 13 grudnia 2018 roku, do siedziby Świetlicy Oratorium lub katechetów.
 6. Każda praca powinna zawierać metryczkę z imieniem i nazwiskiem uczestnika, jego wiekiem i numerem kontaktowym oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
  Druki do pobrania:  OZDOBY_2018_METRYCZKA_RODO
 • 5

Kryterium oceny prac:

 1. Zgodność tematyki wykonanej pracy z hasłem przewodnim konkursu i regulaminem.
 2. Oryginalność wykonanej ozdoby.
 3. Estetykę wykonania pracy.
 4. Kreatywność.
 • 6

Kryterium przyznawania punktów:

 1. Każdej pracy konkursowej zgłoszonej do konkursu zostaje nadany numer porządkowy.
 2. Prace będą ocenianie w dwóch kategoriach wiekowych: do 10 lat oraz od 11 do 15 lat
 1. Członkowie Jury na kartach punktacji mogą przyznawać punkty zgodnie z upodobaniami od 1 do 7.
 2. Każdy członek Jury głosuje indywidualnie.
 3. Głosy zlicza trzyosobowa komisja wyłoniona spośród członków Jury.
 4. Głosowanie jest tajne.
 • 7

Wyniki i nagrody:

 1. Decyzja Jury jest ostateczna.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 grudnia 2018roku, po Mszy Świętej dla dzieci (godz.12.00) oraz opublikowane na stronie Świetlicy Oratorium i stronie parafii.
 3. Laureaci otrzymają nagrody i pamiątkowe dyplomy.
 4. Sponsorem nagród jest firma INSTAL-PROJEKT.
 • 8

Prawo własności i prawo do wykorzystania nadesłanych prac:

 1. Prace nagrodzone i wyróżnione stają się własnością Organizatora, co jest jednoznaczne z przejęciem przez niego na wyłączność majątkowych praw autorskich do prac z możliwością ich wykorzystania dla własnych potrzeb.
 • 9

Postanowienia końcowe:

 1. Osoby zgłaszające swoje prace do Konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że zgłoszone prace wykonane zostały osobiście.

                 ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY!

KONKURS LITERACKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – „WIGILIA SŁOWA”

Kliknij: KONKURS LITERACKI

IDEA KONKURSU LITERACKIEGO – „WIGILIA SŁOWA”

Czy zdarzyło się Wam, z okazji świąt Bożego Narodzenia, otrzymać „ileś” sms-owych życzeń o tej samej treści? Po „entym” radość, że ktoś o nas pamięta topnieje jak bałwanek na przedwiośniu. Wkrada się irytacja, że ten ktoś, nawet się nie postarał, żeby napisać coś od siebie, tylko skorzystał z gotowego szablonu.
Z drugiej strony sami mamy problem, czego życzyć bliskim, przyjaciołom i znajomym. Zawsze można „wszystkiego najlepszego…”, ale czy o to chodzi w tej pięknej tradycji składania sobie życzeń? Jak w kilku wersach, czy zdaniach zawrzeć to, co najważniejsze w tym wyjątkowym czasie? Co napisać najbliższym, by słowa wyraziły naszą miłość, przyjaźń i szczere oddanie? Jak w tych życzeniach zachować to, co najważniejsze – przyjście Zbawiciela na świat? Jak to zrobić, by ktoś czekał na nie z niecierpliwością i nadzieją?

Pomóżcie odnowić tę piękną tradycję!

Potrzebujemy Waszego talentu!

Nie zapomnijcie o poczuciu humoru!

 

ORGANIZATOR:

Świetlica ORATORIUM oraz Ducha Świętego we Włocławku.

CELE KONKURSU:

Celem konkursu jest kultywowanie tradycji Święta Bożego Narodzenia, a także pobudzanie wyobraźni oraz inwencji twórczej dzieci, młodzieży.

ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 2. Na konkurs należy nadesłać życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia, napisane prozą lub wierszem.
 3. Prace należy przesłać do 10 XII 2018 roku, drogą mailową na adres email Świetlicy „ORATORIUM”: soratorium@gmail.com wraz z zeskanowaną i podpisaną metryczką pracy zawierającą: imię, nazwisko, wiek uczestnika, numer kontaktowy oraz oświadczenie dla konkursu „Wigilia Słowa”.
  Druki do pobrania: WIGILIA SŁOWA_2018_METRYCZKA_RODO
 1. Nadesłane prace nie mogą być przed rozstrzygnięciem konkursu publikowane ani nagradzane w innych konkursach.
 2. Każdy uczestnik może nadesłać NIE WIĘCEJ NIŻ 3 teksty.
 3. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie utworów, przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika w celach promocyjnych związanych z konkursem.
 4. Organizatorzy nie zwracają tekstów, zastrzegając sobie prawo do ich publikacji w formie papierowej a także rozpowszechniania utworów w internecie bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego.

NAGRODY:

 1. Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie jury powołane przez Organizatorów.
 2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy. Sponsorem nagród jest firma Instal- Projekt.
 3. Przyznane zostaną następujące nagrody:

        -za zajęcie I, II, III miejsca i ewentualne wyróżnienia.

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 16 XII 2018 r., po mszy św. o godz. 12, w kościele Ducha Świętego we Włocławku. O wynikach laureaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Świetlica „ORATORIUM”

ul. Kościelna 8

87-800 Włocławek

tel.: 698-668-719

soratorium@gmail.com

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 25.11.2018 ROKU

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 25 XI 2018 roku

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

 1. Z kalendarza liturgicznego: w piątek – 30 listopada – Święto Świętego Andrzeja Apostoła; 1 grudnia – I sobota miesiąca – ponownie oddamy się w opiekę Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny, to także dzień modlitw w ramach adopcji dziecka poczętego oraz comiesięczne spotkanie Koła Żywego Różańca (godzina 16.15 – dolny kościół); niedzielą – 2 grudnia – rozpoczniemy nowy rok liturgiczny i Adwent (w sobotę w katedrze włocławskiej o godzinie 17.00 pod przewodnictwem Pasterza Diecezji sprawowane będą uroczyste Nieszpory z I Niedzieli Adwentu).
 2. W dniu wczorajszym w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 19 we Włocławku odbył się Dekanalny Turniej Ministrancki w Halową Piłkę Nożną. Nasi ministranci zajęli III miejsce (grupa starsza) oraz IV miejsce (grupa młodsza). Dziękujemy wszystkim za dobrą zabawę, a Księdzu Jakubowi za włożony trud organizacyjny. Słowa podziękowania kierujemy również do Sponsorów – szczególnie do Hurtowni HALIMAR za ufundowanie wody mineralnej oraz soków!
 3. W minioną niedzielę zostały pobłogosławione opłatki wigilijne, które tradycyjnie – jako znak jedności ze wspólnotą parafialną – po naszych rodzinach roznosi Pan Organista Ryszard Augustyniak. Dziękujemy za życzliwe przyjmowanie Pana Organisty.
 4. Za tydzień rozpoczniemy Adwent – czas przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Świetlica ORATORIUM zachęca do wzięcia udziału w dwóch konkursach: „Ozdoby Świąteczne” (dla dzieci, młodzieży wraz rodzicami) oraz „Wigilia Słowa” (konkurs literacki dla dzieci i młodzieży). Więcej informacji dotyczących tychże konkursów znajdziemy na stronie internetowej naszej parafii: duch-swiety.pl oraz na stronie internetowej świetlicy: www.oratorium.wloclawek.pl.
 5. Teologiczne Towarzystwo Naukowe WSD we Włocławku zaprasza na wykłady otwarte pt.: Paradygmat wolności wyzwolenia – refleksje historyczno-teologiczne (ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz z WT UAM w Poznaniu) oraz Sługa Boży bp Wojciech Owczarek – wczoraj i dziś. W 100. Rocznicę święceń biskupich (s. dr Natalia Musidlak). Spotkanie będzie miało miejsce 27 listopada 2018 roku o godzinie 16.00 w auli Muzeum Diecezjalnego we Włocławku.
 6. W najbliższą środę – 28 listopada o godzinie 15.00 (Świetlica Oratorium) – w Parafialno-Osiedlowym Klubie Seniora odbędzie spotkanie towarzyskie z racji obchodzonego niedawno Dnia Seniora! Więcej informacji na ten temat można uzyskać u Pani Mirosławy Wojciechowskiej.
 7. Przy wyjściu z kościoła możemy nabyć nowy numer tygodnika „Idziemy” oraz kalendarze ścienne na 2019 rok.
 8. Serdecznie dziękujemy za wspólną modlitwę. Wszystkim naszym drogim Gościom, Parafianom oraz Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy radości i pokoju serca!
 9. W minionym tygodniu odbył się pogrzeb Śp. siostry Dezyderii (Aleksandry) Szastak (l. 89). W środę – 28 listopada – o godzinie 9.30 odbędzie się Msza Święta pogrzebowa Śp. Krzysztofa Sobczaka (l. 65). Łączymy się w modlitwie z bliskimi osób zmarłych i prosimy dla nich o Niebo. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

ks. Sebastian Osiński, proboszcz

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 18 XI 2018 roku – XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

1.Z kalendarzaliturgicznego: we wtorek – 20listopada – wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego;w środę – 21 listopada –wspomnienie ofiarowania Najświętszej Maryi Panny;w czwartek – 22 listopada – wspomnienie św. Cecylii;w sobotę – 23 listopada – wspomnienie św. AndrzejaDung-Lac i Towarzyszy.

2.W dniu dzisiejszym na Mszy Świętej o godzinie 12.00 grupa kandydatów na ministrantów otrzyma szaty liturgiczne – w obrzędzie ministranckich obłóczyn. Cieszymy się kolejnymi nowymi ministrantami i zapraszamy w szeregi Liturgicznej Służby Ołtarza kolejnych kandydatów/kandydatki!

Także
na dzisiejszej Sumie zostaną pobłogosławione opłatki
wigilijne
, które tradycyjnie –
jako znak jedności ze wspólnotą parafialną – po naszych
rodzinach rozniesie Pan Organista Ryszard Augustyniak.
Jednocześnie – celem uniknięcia bycia oszukanym – podkreślamy,
że tylko Pan Organista reprezentuje na tym polu naszą parafię.

3.Dziś
o godzinie 19.00 w Bazylice
Katedralnej odbędzie się
koncert Chóru
Filharmonii Narodowej z Warszawy
–z okazji stulecia odzyskania
przez Polskę niepodległości.

4.W najbliższy poniedziałek (19 listopada) o godzinie 19.00 w dolnym kościele sprawowana będziekolejna Msza Święta o uzdrowienie duszy i ciała wraz ze specjalną adoracją Najświętszego Sakramentu. Tradycyjnie, spotkaniom przewodniczy ojciec Marek Matyszek. Tym razem – gościnnie – oprawę muzyczną zapewni nam zespół z parafii w Brześciu Kujawskim, pod kierunkiem ks. Krzysztofa Włodarczyka. Zapraszamy na tę modlitwę!

5.Za tydzień w
niedzielę 25 listopada po Mszy Świętej o godz. 12.00
odbędzie się spotkanie organizacyjno-formacyjne dla rodziców i
dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej. Na tym
spotkaniu wybierzemy alby, w które dzieci będą ubrane podczas
uroczystości.

6.W
najbliższą sobotę (24 listopada) o godz. 10.00

na Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 19, rozpocznie się
turniej ministrancki, w którym wezmą udział ministranci z naszej
Parafii i 6 należących do naszego dekanatu (włocławskiego II).

7.Decyzją osób uczęszczających do Parafialno-Osiedlowego Klubu Seniora (który tworzy się, ale już działa) spotkania będą się odbywały w środy o godzinie 15.00 w Świetlicy ORATORIUM. Serdecznie zapraszamy!

8.W
minioną niedzielę na tacę inwestycyjną złożyliśmy
ofiary w wysokości 4 840 złotych. Bardzo serdecznie dziękujemy
za każdy gest współodpowiedzialności za naszą parafię.

9.Z
racji przypadającego 22 listopada (czwartek) wspomnienia
św. Cecylii – patronki śpiewu kościelnego

– życzymy członkom Chóru Parafialnego,
zespołu muzycznego Na duchową Nutę,
Panu Organiście Ryszardowi Augustyniakowi
oraz wszystkim wykonującym psalmy responsoryjne i inne
śpiewy w naszym kościele
,
wielu łask od Boga. Dziękujemy Wam Kochani, za całoroczne
uświetnianie liturgii, a Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłe
Chórzystki i Chórzystów!

Spotkanie
cecyliańskie Chóru odbędzie się w najbliższy czwartek po
wieczornej Mszy Świętej w pomieszczeniach Świetlicy ORATORIUM.

10.W
najbliższą sobotę – 24 listopada – nasz muzyczny
dziecięco-młodzieżowy zespół parafialny Na Duchową
Nutę
weźmie udział w XI
edycji Diecezjalnego Festiwalu Piosenki Religijnej „RYBA” w
Ślesinie
. Życzymy Zespołowi
powodzenia i cieszymy się, że mamy takiego Reprezentanta!

11.Przy
wyjściu z kościoła możemy złożyć do puszek ofiarę na rzecz
organizacji Kościół w Potrzebie,
która wspiera materialnie najbiedniejsze i często prześladowane
wspólnoty wierzących na całym świecie

12.Przy
wyjściu z kościoła możemy nabyć nowy numer tygodnika
„Idziemy”
oraz
kalendarze ścienne na 2019 rok
.

13.
Serdecznie dziękujemy za wspólnotę modlitwy.Wszystkim
naszym drogim Gościom,
Parafianom
oraz
Solenizantom
i
Jubilatom tego tygodnia życzymy światła Ducha Świętego!

ks.
Sebastian Osiński, proboszcz

DZIEŃ ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

W sobotę – 10 listopada 2018 roku – w kaplicy pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy (część dolna kościoła pw. Ducha Świętego) miało miejsce spotkanie modlitewne Wspólnoty Najświętszego Sakramentu i Niepokalanej.

O godzinie 9.00 – pod przewodnictwem miejscowego księdza proboszcza Sebastiana – sprawowana była Msza Święta. Była także okazja do skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania (w konfesjonale posługiwał ksiądz Patryk, wikariusz parafii). Po Eucharystii rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu. Zakończenie modlitw adoracyjnych poprzedzone było Koronką do Bożego Miłosierdzia, która pod przewodnictwem księdza Jakuba, wikariusza parafii, została odmówiona o godzinie 15.00.

Pamiętając o potrzebie troski o ducha, nie zapomniano również o stronie fizycznej naszego życia. Przygotowana została agapa oraz podwieczorek. Dziękujemy wszystkim za wspólną modlitwę i radość z bycia razem! Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Stanisławy Pikulskiej – głównej animatorki spotkania.

WYJĄTKOWY KONCERT WE WŁOCŁAWSKIEJ KATEDRZE

Po raz pierwszy we Włocławku – Bazylika Katedralna, 18 listopada 2018 roku, godzina 19.00 – wystąpi Chór Filharmonii Narodowej z Warszawy – z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Organizatorzy serdecznie zapraszają na to wyjątkowe wydarzenie artystyczne wszystkich miłośników muzyki chóralnej i przyjaciół włocławskiej katedry. Wstęp na koncert jest wolny.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 11.11.2018 ROKU

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 11 XI 2018 roku – XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
100. ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

1. Dziś w naszym mieście – w ramach obchodów 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – o godzinie 10.00 przy Pomniku Żołnierza Polskiego na Placu Wolności odbędzie się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru Canto. Następnie o godzinie 10.30 uczestnicy przejdą ze 100-metrową flagą państwową do Bazyliki Katedralnej, gdzie o godzinie 11.00 rozpocznie się koncert Zespołu Reprezentacyjnego Polskiego Związku Łowieckiego. O godzinie 12.00 zostanie odśpiewany hymn Polski, a następnie rozpocznie się Msza św. za Ojczyznę pod przewodnictwem Biskupa Włocławskiego Wiesława Meringa, podczas której poświęcona zostanie okolicznościowa tablica na murach katedry.
2. W naszej parafii o godzinie 7.30 będzie celebrowana Msza Święta w intencji Ojczyzny. Przed rozpoczęciem Sumy o godzinie 12.00 zostanie odśpiewany w kościele Mazurek Dąbrowskiego. W piątek (9 listopada) dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 19 we Włocławku przygotowali Wieczornicę Patriotyczną „Śladami Niepodległej”. Bardzo serdecznie dziękujemy za to piękne uczczenie Ojczyzny, w którym wielu z nas wzięło udział!
3. W przyszłą niedzielę (18 listopada) o godzinie 19.00 w Bazylice Katedralnej odbędzie się wyjątkowy koncert! Po raz pierwszy we Włocławku wystąpi Chór Filharmonii Narodowej z Warszawy – z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizatorzy serdecznie zapraszają na to wyjątkowe wydarzenie artystyczne wszystkich miłośników muzyki chóralnej i przyjaciół włocławskiej katedry. Wstęp na koncert jest wolny.
4. Z kalendarza liturgicznego: w poniedziałek – 12 listopada – wspomnienie św. Jozafata; we wtorek – 13 listopada – wspomnienie świętych: Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna; w sobotę – 17 listopada – wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej.
5. Od dzisiejszej niedzieli – przed Mszami Świętymi o godzinie 9.00, 10.30 i 12.00 – modlimy się nowymi wypominkami rocznymi za naszych zmarłych. W przypadku ewentualnych błędów w imionach lub nazwiskach osób zmarłych prosimy o kontakt w zakrystii.
6. Powstaje Parafialno-Osiedlowy Klub Seniora! W minioną środę odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne. Przed nami jeszcze wiele działań, które pozwolą wypracować właściwy status i program klubu, jednakże już od teraz zapraszamy wszystkich seniorów młodszych i starszych na spotkania w ramach niniejszego klubu. Będą się one odbywały w środy o godzinie 16.00 w Świetlicy ORATORIUM.
7. W najbliższą niedzielę – 18 listopada – na Mszy Świętej o godzinie 12.00 ośmiu kandydatów na ministrantów, którymi opiekuję się ks. Jakub, otrzyma szaty liturgiczne – w obrzędzie ministranckich obłóczyn. Zapraszamy na tę uroczystość także rodziców i krewnych naszych kandydatów!
8. Dziękujemy za złożone dzisiaj na tacę inwestycyjną ofiary. Będą one wykorzystane na potrzeby gospodarcze naszej parafii.
9. Przy wyjściu z kościoła możemy nabyć nowy numer tygodnika „Idziemy” oraz kalendarze ścienne i kieszonkowe na 2019 rok.
10. Serdecznie dziękujemy za wspólną modlitwę. Wszystkim naszym Gościom, Parafianom oraz Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy pokoju w sercu oraz zdrowia!
11. W minionym tygodniu odbyły się pogrzeby: Śp. Henryki Płocharskiej (l. 89), Śp. Urszuli Jadwigi Majewskiej (l. 68) oraz Śp. Piotra Jana Bieniasa (l. 55). Łączymy się w modlitwie z najbliższymi osób zmarłych i prosimy dla nich o życie wieczne. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

ks. Sebastian Osiński, proboszcz

Wrzesień 2020
P W Ś C P S N
« Sie    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
Archiwa