Parafia Rzymskokatolicka
Ducha Świętego we Włocławku (Michelin)

Parafia

Zawitaj Królowo, Różańca świętego…

W niedzielę 18 października na Mszy Świętej o godz. 12.00 ks. Proboszcz – Sebastian Osiński, dokonał poświęcenia różańców dzieciom, które w tym roku szkolnym przygotowują się do sakramentu I Komunii Świętej. To także niedziela rozpoczynająca Tydzień Misyjny w Kościele Katolickim – podczas Mszy Świętej modliliśmy się za misjonarzy, misjonarki, posługujących w krajach, gdzie ludzie nie znają jeszcze Jezusa Chrystusa. 18 października to również dzień, w którym w sposób szczególny Kościół czci św. Łukasza – patrona lekarzy, pielęgniarek. Nie zabrakło także modlitwy za tych, którzy każdego dnia ofiarnie opiekują się chorymi, niepełnosprawnymi, a zwłaszcza teraz w tym trudnym czasie pandemii.

Dyspensa i inne zarządzenia Biskupa Włocławskiego w związku z epidemią koronawirusa

Włocławek, 17 października 2020 r.

DEKRET

Dyspensa oraz zarządzenie w sprawie duszpasterstwa w warunkach nowych rygorów sanitarnych

 1. W związku z zaostrzeniem sytuacji epidemicznej i wprowadzonymi przez władze państwowe ograniczeniami liczby uczestników zgromadzeń religijnych w tzw. strefach żółtych i czerwonych, obowiązującymi od dnia 17 października br., mając na uwadze trwające wciąż zagrożenie dla zdrowia i życia, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam niniejszym dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane do dnia 15 listopada br. wiernym Diecezji Włocławskiej oraz osobom przebywającym na jej terenie.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Należy przy tym pamiętać, że  dyspensa udzielana jest dla duchowego dobra wiernych i zwalnia od konkretnego obowiązku zachowania prawa w szczególnym przypadku i dla słusznej przyczyny, dlatego brak możliwości uczestnictwa w Mszy niedzielnej zawsze pozostaje raną, stąd należy rozbudzać pragnienie Eucharystii i uczestniczyć w niej, gdy tylko nadarzy się ku temu sposobność. Dlatego korzystających z dyspensy zachęcam do udziału we Mszy świętej w dni powszednie, z zachowaniem roztropności, wzajemnej troski o siebie i wszystkich przepisów sanitarnych.

 1. Dla stworzenia możliwości udziału większej liczby wiernych w Eucharystii, poszczególni proboszczowie i rektorzy kościołów mogą skorzystać z prawa do trynacji lub kwadrynacji w niedziele i święta nakazane, po uprzednim zgłoszeniu do Kurii Diecezjalnej i uzyskaniu przynajmniej ustnej zgody wikariusza generalnego.

 1. Podczas każdej liturgii należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę. Nie wolno zmuszać wiernych do przyjmowania Komunii Świętej na rękę, jak i pozbawiać ich takiej możliwości.

 1. Usilnie apeluję o przestrzeganie w kościołach norm sanitarnych, o których przypomniałem w komunikacie z dnia 4 września br. (L.dz. 937/2020), zwłaszcza o zakrywanie maseczkami ust i nosa przez wszystkich uczestników liturgii z wyjątkiem celebransa (obowiązek dotyczy więc innych księży posługujących, wiernych, służby liturgicznej itp.), o umieszczenie przy wejściu do kościoła i obiektów parafialnych informacji o obowiązku założenia maseczki oraz o udostępnienie wiernym płynów dezynfekujących, które należy umieścić przy wejściu do świątyni i innych obiektów parafialnych.

 1. Zachęcam ponadto, aby na zakończenie Mszy Świętych powrócić do praktyki śpiewu Suplikacji w intencji ustania epidemii, za chorych i personel medyczny oraz w intencji zmarłych.

Dziękuję Duszpasterzom, Osobom Konsekrowanym i Wiernym Świeckim za codzienny wysiłek budowania wspólnoty Kościoła w trudnych czasach epidemii.

 

Wszystkim z serca błogosławię.

Ks. Artur Niemira                                                                               +Wiesław Mering

Kanclerz Kurii                                                                                     Biskup Włocławski

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 18.10.2020 ROKU

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 18 X 2020 roku – NIEDZIELA MISYJNA

 1. Oto ja, poślij mnieto hasło Światowego Dnia Misyjnego, który dzisiaj obchodzimy. Pamiętajmy w naszych modlitwach o krajach misyjnych i misjonarzach! Dziękujemy za złożone dzisiaj na tacę ofiary, które przekażemy na cele misyjne.

 2. W tym tygodniu w liturgii: we wtorek – 20.10 – wspomnienie św. Jana Kantego, w czwartek – 22.10 – Uroczystość Świętego Jana Pawła II.

 3. Każdego dnia października po wieczornej Mszy Świętej odbywają się Nabożeństwa Różańcowe. Zapraszamy! W piątek – 23.10 – zakończy się – skierowany do dzieci – konkurs różańcowy: Wszystko postawiłem na Maryję. Podpisane karty z zebranymi tajemnicami różańcowymi prosimy przekazywać katechetom w szkole, bądź w kościele. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi 31.10 – po ostatnim różańcu.

 4. Piękną i zbawienną rzeczą jest modlić się za zmarłych. Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych i Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Zachęcamy do zamawiania za naszych Zmarłych tradycyjnych imiennych wypominków jednorazowych (którymi będziemy się modlili 1 listopada) oraz całorocznych (którymi będziemy się modlili przed poszczególnymi Mszami Świętymi przez cały rok). Kartki wypominkowe znajdują się na stoliku pod chórem. Wypominki możemy zamawiać w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

 5. W minioną niedzielę na tacę gospodarczą złożono ofiary w wysokości 3, 627 złotych. Dziękujemy za tę i inne formy wsparcia funkcjonowania naszej parafii.

 6. Wszystkim uczestnikom liturgii przypominamy o konieczności przestrzegania obostrzeń sanitarnych: zasłanianie nosa i ust, bezpieczna odległość oraz zachęcamy do dezynfekcji dłoni (w wejściu do kościoła znajdują się bezdotykowe dozowniki do dezynfekcji). Jednorazowo w naszym kościele mogą aktualnie przebywać 140 osoby.

 7. Wychodząc z kościoła możemy nabyć tygodnik Idziemy oraz kalendarze.

 8. Naszym Parafianom, Gościom oraz Jubilatom i Solenizantom życzymy wielu łask Bożych!

 9. W minionym tygodniu odbył się w naszej parafii pogrzeb Śp. Jana Niedziałkowskiego (l. 88). Łączymy się w modlitwie w bliskimi zmarłego, dla którego prosimy o chwałę Nieba. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

ks. Sebastian Osiński, proboszcz

Z dalekiej Fatimy…

Z dalekiej Fatimy donośnie brzmi dzwon,

Zjawienie Maryi ogłasza nam On.

Spieszymy więc wszyscy wśród zmartwień i trosk,

By w ręce twe złożyć niepewny nasz los.

 

13 października o godz. 17.00 w naszej parafii odbyło się kolejne, już ostatnie, nabożeństwo fatimskie, które poprzedziła Msza Święta.

Matka Boża objawiając się w Fatimie trojgu pastuszkom – św. Hiacyncie, św. Franciszkowi i Łucji – powiedziała, że Pan Jezus chce ustanowić na świecie nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca, aby ludzie Ją lepiej poznali i pokochali.

Nabożeństwo Fatimskie uczy nas codziennego trwania w zjednoczeniu z Chrystusem, poprzez stanie przy Sercu Maryi. Ona ogarnia nas swoim Niepokalanym Sercem i uczy żyć tym, czego pragnie od nas Bóg.

Dziękujemy wszystkim czcicielom Matki Bożej za wspólnotę modlitwy.

 

 

Pragniemy nieść krzyże i doświadczenia,

Przyjmując je w duchu wynagrodzenia.

Różaniec, pokuta i umartwienie,

Są naszym ratunkiem i ocaleniem.

 

OGLOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 11.10.2020 ROKU

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 11 X 2020 roku – XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

 1. Pod hasłem TOTUS TUUS (CAŁY TWÓJ) przeżywamy dziś XX Dzień Papieski. Wychodząc ze świątyni możemy wesprzeć – obejmującą opieką zdolną i niezamożną młodzież – Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Fundacja ta jest żywym pomnikiem św. Jana Pawła II.
 2. W tym tygodniu w liturgii: we wtorek – 13.10 – wspomnienie bł. o. Honorata Koźmińskiego, w czwartek – 15.10 – wspomnienie św. Teresy od Jezusa; w piątek – 16.10 – wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej; w sobotę – 17.10 – wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego. We wtorek – 13.10 – zapraszamy na ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. Na zakończenie różańca odbędzie się procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej po placu przykościelnym. Prosimy o przyniesienie świec.
 3. Każdego dnia października po wieczornej Mszy Świętej odbywają się Nabożeństwa Różańcowe. Zapraszamy! Codziennie po różańcu losujemy dwie figurki Matki Najświętszej(przez dzieci i osoby dorosłe). Zapraszamy również dzieci do udziału w konkursie różańcowym pt.: Wszystko postawiłem na Maryję.
 4. Dzisiaj odbędą się spotkania osób zainteresowanych przystąpieniem w tym roku szkolno-katechetycznym w naszej parafii do sakramentów świętych: na Mszę Świętą o godzinie 12.00 zapraszamy rodziców (opiekunów prawnych) wraz z dziećmi klas trzecich (I Komunia Święta); na Mszę Świętą o godzinie 16.00 zapraszamy kandydatów do sakramentu bierzmowania.
 5. Piękną i zbawienną rzeczą jest modlić się za zmarłych. W Drugiej Księdze Machabejskiej możemy przeczytać, iż książę izraelski Juda za swoich poległych żołnierzy złożył ofiarę przebłagalną w świątyni, aby zostali uwolnieni od grzechu. Jak powie dalej Słowo Boże: bardzo pięknie i szlachetnie uczynił, myślał bowiem o zmartwychwstaniu (2 Mch 12, 43-46). Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych i Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Zachęcamy do zamawiania za naszych Zmarłych tradycyjnych imiennych wypominków jednorazowych (którymi będziemy się modlili 1 listopada na naszym cmentarzu) oraz całorocznych (którymi będziemy się modlili przed poszczególnymi Mszami Świętymi przez cały rok). Kartki wypominkowe znajdują się na stoliku pod chórem. Wypominki możemy zamawiać w zakrystii lub kancelarii parafialnej. Dla uniknięcia zbędnych pomyłek, prosimy o zapisywanie imion i nazwisk naszych Zmarłych w mianowniku.
 6. Dziękujemy za złożone dzisiaj na tacę gospodarczą ofiary. W minionym tygodniu w dolnym kościele – pod kierunkiem Pana Organisty – zostały wykonane prace związane z wymianą przewodów układu nagłośnieniowego i multimedialnego. Dziękujemy!
 7. W poniedziałek 26 października 2020 roku – w domu zakonnym Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi we Włocławku, ul. Orla 9 – rozpoczynają się warsztaty dla kobiet. Spotkania skierowane są do kobiet w każdym wieku, których pragnieniem jest: 1) umocnić się w poczuciu, że są Umiłowanymi przez Boga; 2) odkryć i docenić swoją kobiecość; 3) dowiedzieć się, co to znaczy być prawdziwą TOWARZYSZKĄ – samej siebie, Boga, mężczyzn i innych kobiet, a także dzieci; 4) spotkać inne dzielne kobiety. Zajęcia obejmują 9 spotkań w poniedziałek w godz. 18.30-20.00, raz w miesiącu od października do czerwca. Warsztaty są bezpłatne. Link do zapisów z informacjami i terminami spotkań: https://rozwijajtalenty.pl/miasta/wloclawek. Prowadząca zajęcia: Agnieszka Bartosiak (tel. 506-324-342).
 8. Wszystkim uczestnikom liturgii przypominamy o konieczności przestrzegania aktualnym obostrzeń sanitarnych: zasłanianie nosa i ust, bezpieczna odległość oraz zachęcamy do dezynfekcji dłoni (w wejściu do kościoła znajdują się bezdotykowe dozowniki do dezynfekcji).
 9. Wychodząc z kościoła możemy nabyć tygodnik Idziemy oraz kalendarze na przyszły rok.
 10. Naszym Parafianom, Gościom oraz Jubilatom i Solenizantom życzymy dużo pokoju w sercu i doświadczenia obecności Pana Boga każdego dnia! Łączy się z nami w modlitwie ks. wikariusz Patryk Sękowski, który reprezentuje naszą parafię w – odbywającej się pod przewodnictwem ks. bpa. Wiesława Meringa – pielgrzymce do grobu św. Jana Pawła II z racji 100. rocznicy Jego urodzin.
 11. W minionym tygodniu odbył się w naszej parafii pogrzeb Śp. Mirosława Andrzejewskiego (l. 59). Łączymy się w modlitwie w bliskimi zmarłego, dla którego prosimy o chwałę Nieba. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 4.10.2020 ROKU

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 4 X 2020 roku – XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

 1. W tym tygodniu w liturgii: w poniedziałek – 5.10 – Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Katedralnej we Włocławku, we wtorek – 6.10 – wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, w środę – 7.10 – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.
 2. Za tydzień w niedzielę pod hasłem TOTUS TUUS (CAŁY TWÓJ) będziemy przeżywali XX Dzień Papieski. Tego dnia będziemy mieli możliwość wsparcia – obejmującej opieką zdolnych uczniów i studentów z niezamożnych rodzin – Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
 3. Przez cały październik po wieczornej Eucharystii modlimy się w naszym kościele – przed wystawionym Najświętszym Sakramentem – na różańcu. Zapraszamy serdecznie do tej modlitwy rodziny, dzieci, młodzież, osoby dorosłe. Każdego dnia po Różańcu losujemy dwie figurki Matki Najświętszej (przez dzieci i osoby dorosłe). Tym sposobem w znaku figur Maryja pielgrzymuje po domach naszej parafii. Na koniec miesiąca obie figurki trafią – drogą losowania – na stałe do dwóch rodzin. Zapraszamy również dzieci do udziału w konkursie Wszystko postawiłem na Maryję, polegającym na zebraniu 20 obrazków z tajemnicami różańcowymi.
 4. W przyszłą niedzielę (11.10) odbędą się spotkania dla osób zainteresowanych przystąpieniem w tym roku szkolno-katechetycznym w naszej parafii do sakramentów świętych:
  – na Mszę Świętą o godzinie 12.00 zapraszamy rodziców (opiekunów prawnych) wraz z dziećmi klas trzecich (I Komunia Święta),
  – na Mszę Świętą o godzinie 16.00 zapraszamy kandydatów do sakramentu bierzmowania.
 5. Wszystkim uczestnikom liturgii przypominamy o konieczności przestrzegania aktualnym obostrzeń sanitarnych: zasłanianie nosa i ust, bezpieczna odległość oraz zachęcamy do dezynfekcji dłoni (w wejściu do kościoła znajdują się bezdotykowe dozowniki do dezynfekcji).
 6. Za tydzień przypada druga niedziela miesiąca. Złożone tego dnia na tacę ofiary zostaną przeznaczone na sprawy remontowo-inwestycyjne naszej parafii. Dziękujemy za każdy gest życzliwości w tym niełatwym czasie. Składamy serdeczne podziękowania Firmie „Almides” z Nowej Wsi za wykonane w minionym tygodniu prace związane z zabezpieczeniem ostatniej części kontenerów, znajdujących się na naszym cmentarzu parafialnym. Dziękujemy również członkom Parafialno-Osiedlowego Klubu Seniora oraz Fundacji Caietanus za wykonane – w ramach zajęć z hortiterapii – prace nasadzeniowo-porządkowe w części przykościelnego ogrodu.
 7. Wychodząc ze świątyni możemy nabyć tygodnik Idziemy oraz różnego rodzaju kalendarze na przyszły rok.
 8. Naszym Parafianom, Gościom oraz Jubilatom i Solenizantom życzymy wielu łask od Pana Boga!
 9. W minionym tygodniu odbyły się w naszej parafii pogrzeby: Śp. Marka Dzierżanowskiego (l. 52) i Śp. Wacławy Kazimiery Najlepszej (l. 78). Łączymy się w modlitwie w bliskimi zmarłych, dla których prosimy o chwałę Nieba. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

 ks. Sebastian Osiński, proboszcz

Hortiterapia w Parafialno-Osiedlowym Klubie Seniora

 

30 września bieżącego roku odbyło się kolejne spotkanie w Parafialno-Osiedlowym Klubie Seniora w Michelinie, w ramach projektu pt. Bądź aktywny, finansowanego ze środków Gminy Miasto Włocławek i realizowanego przez Fundację Caietanus. Uczestnicy wzięli tym razem udział w zajęciach z hortiterapii. Przy słonecznej pogodzie dokonano nasadzeń oraz podjęto prace pielęgnacyjne przy roślinach naszego ogrodu przykościelnego. Praca w ogrodzie to jeden z elementów hortiterapii. Wpływa ona pozytywnie na kondycję zdrowotną oraz poprawia samopoczucie. Kolejne zajęcia z projektu odbędą się w środę – 7 października 2020 roku – o godzinie 15.00. Zapraszamy! Jednocześnie dziękujemy naszym Seniorom za otwartość i umiejętność dzielenia się radością z innymi!

Październik – miesiącem różańca

Zawitaj Królowo różańca świętego,

Jedyna nadziejo człowieka grzesznego!

Zawitaj bez zmazy Lilijo!

Matko różańcowa, Maryjo!

Różaniec jest modlitwą Maryjną, duchowo jednoczącą nas z osobą Matki Bożej. Razem z Nią, trwając w obecności Bożej, kontemplujemy Jezusa Chrystusa. Jan Paweł II zauważył, że Maryja za życia ziemskiego, kontemplując i rozważając wydarzenia z życia Jezusa, sama niejako „odmawiała Różaniec”, dlatego teraz może być nauczycielką w szkole tej modlitwy.

Różaniec w postaci wielokrotnego odmawiania Pozdrowienia Anielskiego upowszechniał św. Dominik, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego (dominikanów), dlatego nazywa się go ojcem różańca do Najświętszej Maryi Panny.

Jednak Różaniec w obecnej formie ustalił się dopiero w XV w. dzięki innemu dominikaninowi, bł. Alanowi Rupe (zwanemu również Alanusowi de la Roche, który żył w latach 1428-1475. On ustalił nazwę „Psałterz Maryi”, jak też i liczbę 150 Zdrowaś, które podzielił na dekady (dziesiątki), każda przeplatana Modlitwą Pańską. On też założył pierwsze bractwo różańcowe w Douai w 1470 r. W 1464 r. ukazała mu się Najświętsza Maryja Panna. Poleciła mu propagować w swym imieniu Różaniec i zakładać bractwa różańcowe. Przekazała mu również 15 obietnic dla tych, którzy będą odmawiać Różaniec:

 1. Ktokolwiek będzie mi służył przez odmawianie różańca świętego otrzyma wyjątkowe łaski.

 2. Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać różaniec.

 3. Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków.

 4. Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych.

 5. Dusza, która poleci mi się przez odmawianie różańca, nie zginie.

 6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie różaniec święty, rozważając równocześnie tajemnice święte nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu Bożego, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym – wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne.

 7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do różańca – nie umrze bez sakramentów Kościoła.

 8. Wierni w odmawianiu różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski.

 9. Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do różańca świętego.

 10. Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.

 11. Otrzymacie wszystko, o co prosicie przez odmawianie różańca.

 12. Wszystkich, którzy rozpowszechniają różaniec, będę wspomagała w ich potrzebach.

 13. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca będą mieli za wstawienników cały Dwór Niebieski w czasie życia i w godzinę śmierci.

 14. Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec, są moimi synami i braćmi mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa.

 15. Nabożeństwo do mojego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.

To właśnie dziś rozpoczynamy miesiąc październik, który w naszej tradycji łączy się ze wspólnotowym odmawianiem modlitwy różańcowej. Każdego dnia po wieczornej Eucharystii będziemy modlili się w świątyni na różańcu. Zapraszamy serdecznie do tej modlitwy rodziny, dzieci, młodzież, osoby dorosłe.

Każdego dnia po Różańcu będzie losowanie dwóch figurek Matki Najświętszej (przez dzieci i osoby dorosłe). Tym sposobem w znaku figur Maryja będzie pielgrzymowała po domach naszej parafii. Na koniec miesiąca obie figurki trafią – drogą losowania – na stałe do dwóch rodzin. Zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w konkursie Wszystko postawiłem na Maryję, polegającym na zebraniu 20 obrazków z tajemnicami różańcowymi.

Grudzień 2020
P W Ś C P S N
« Lis    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Archiwa