Parafia Rzymskokatolicka
Ducha Świętego we Włocławku (Michelin)

Parafia

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Już w czwartek, 25 lutego serdecznie zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu, która odbędzie się od godziny 16.00 do 17.00 w dolnym kościele.

Uwielbiamy Ciebie, Jezu! Po raz kolejny dokonałeś cudu i jesteś pośród nas, aby sprawić nam radość, aby nas wyróżnić. Dziękujemy Ci za Twoją obecność, tak cudowną i wspaniałą; za to, że ukryłeś swoją wielkość, moc i potęgę pod postacią chleba i wina.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 21.02.2021 ROKU

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 21 II 2021 roku

 I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 1. W minioną środę rozpoczęliśmy 40-dniowy okres Wielkiego Postu. Jest to czas o charakterze pokutnym. Zachęcamy do podejmowania wielkopostnych wyrzeczeń – które zawierają się w intensywniejszym poście, modlitwie i jałmużnie.

 2. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne: w każdy piątek po wieczornej Eucharystii (ok. 17.30) Droga Krzyżowa; w niedzielę – po Mszy Świętej o godzinie 16.00 (ok. 16.45) Gorzkie Żale. Za udział w Gorzkich Żalach można uzyskać raz w tygodniu w okresie Wielkiego Postu odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

 3. Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, która jest Dniem Świętości Życia (25.03), a zakończą się w Niedzielę Palmową (28.03). Naszym ćwiczeniom rekolekcyjnym będzie przewodniczył ks. dr Piotr Dykowski.

 4. Za tydzień na Eucharystię o godz. 16.00 i spotkanie zapraszamy kandydatów do bierzmowania.

 5. Niedzielne Msze święte, liturgie pogrzebowe, nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali – sprawowane w naszym kościele – transmitowane są przez Internet. Link do transmisji: https://www.youtube.com/watch?v=RPRDCAOU3Dw.

 6. Świetlica ORATORIUM wznawia swoją działalność – zgodnie z aktualnym rozporządzeniami i wytycznymi sanitarnymi. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 – 18.00. Zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia tematyczne, warsztaty oraz pomoc w odrabianiu lekcji!

 7. Dziękujemy za złożone w minioną niedzielę na tacę gospodarczą ofiary. Zebrano 3,105 złotych. Dziękujemy również za dokonane w minionym tygodniu wpłaty ofiar na konto bankowe parafii. Jeszcze przed Wielkanocą planowany jest montaż systemu multimedialnego w naszej świątyni – wraz z dwoma nowymi ekranami do wyświetlania tekstów.

 8. W najbliższą – ostatnią niedzielę miesiąca – Parafialna Akcja Charytatywna przeprowadzi zbiórkę datków na bony żywnościowe dla osób potrzebujących pomocy.

 9. Wychodząc z kościoła możemy nabyć nowy numer tygodnika Idziemy. Zachęcamy do lektury.

 10. Serdecznie dziękujemy za obecność i wspólną modlitwę. Życzymy wszystkim Parafianom oraz Gościom głębokiego przeżywania czasu Wielkiego Postu, który niech pomoże nam wszystkim zatrzymać się nad sensem i istotą naszego życia oraz nad Miłością Pana Boga wobec nas.

 11. W minionym tygodniu pożegnaliśmy: Śp. Halinę Hajer (l. 79), Śp. Jadwigę Białkowską (l. 86), Śp. Jana Kazimierza Małkowskiego (l. 83) i Śp. Wiesława Popczyka (l. 65). Łączymy się w modlitwie z bliskimi zmarłych, dla których prosimy o chwałę Nieba. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

ks. Sebastian Osiński, proboszcz

Droga Krzyżowa

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste
i błogosławimy Tobie,
żeś przez Krzyż i Mękę swoją
świat odkupić raczył


 

Droga Krzyżowa to nie jest tylko rzewliwe wspominanie wydarzeń sprzed dwóch tysięcy lat. To nie tylko opłakiwanie Jezusa i wzruszanie się ogromem Jego cierpień. W czasie tego nabożeństwa musimy spojrzeć na swoje życie i postępowanie jak na drogę krzyżową. Porównać własne zachowanie na cierpienie do zachowania Jezusa. Święty Paweł pisał, że krzyż dla pogan jest zgorszeniem i głupstwem. Dla chrześcijan krzyż to źródło mocy i mądrości Bożej.

Zapraszamy na nabożeństwo wielkopostne w każdy piątek po wieczornej Eucharystii (ok. 17.30)

 

 

Jezu, niosący krzyż, chcemy Ci towarzyszyć na tej drodze, która zawiodła Cię na Kalwarię. Pomóż nam zobaczyć nasze postępowanie w świetle Twojej męki i daj siłę do naprawienia tego, co złe, a udoskonalenia tego, co dobre w naszym życiu.

 

Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

WIELKI POST

Miłosierdzie Boże zmienia serce człowieka

i pozwala mu doświadczyć wiernej miłości,

sprawiając, że i on staje się zdolny do miłosierdzia.

Papież Franciszek

W Konstytucji o Liturgii Świętej (nr 109-110) Kościół wyjaśnia, że Wielki Post powinien opierać się na dwóch filarach: przygotowaniu do chrztu (w przypadku kandydatów) oraz przypomnieniu chrztu i pokucie dla ochrzczonych. Ta kolejność nie jest przypadkowa. Podkreśla ona pierwszeństwo Bożej miłości, a nie grzechu w ciągłym nawracaniu się. Czterdzieści dni przygotowania zmierza do tego, aby ochrzczeni mogli w Wigilię Paschalną przy zapalonych świecach uroczyście odnowić przyrzeczenia chrzcielne, czyli kolejny raz świadomie i konsekwentnie opowiedzieć się za Chrystusem, potwierdzając gotowość Jego naśladowania w codziennym życiu. W Wielkim Poście nie chodzi więc ani o chwilowe zmiany, ani o nagłą rewolucję, lecz o odnowę, która powinna rozlewać się na kolejny rok naszej pielgrzymki wiary.

Już w Środę Popielcową jesteśmy zaproszeni do tego, aby wraz z przyjęciem popiołu na nasze głowy, spojrzeć na chrzcielnicę. Jesteśmy  prochem, któremu Pan odpuszcza wszystkie winy, leczy wszystkie niemoce, wybawia od zguby, obdarza litością i zmiłowaniem (Por. Ps. 103, 3-4.14), ponieważ nieprzerwanie żyjemy w orbicie łaski.

Postawa pokory (wyrażona w posypaniu głowy popiołem) wprowadza człowieka w atmosferę pustyni, czyli koniecznego odosobnienia, gdzie odbywa się powolny proces spotkania z Bogiem. Atmosferę tę stwarzają: post, jałmużna i modlitwa, trzy podstawowe biblijne działania człowieka jako  znaki jego nawrócenia i pokory. Wszystkie te elementy były wcześniej wykorzystywane przez proroków Izraela i świętych Kościoła, już nie mówiąc o samym Jezusie, który na pustyni pościł, modlił się i walczył z pokusami szatana, aby w swoim czasie oddać życie na krzyżu. Działania te są swego rodzaju wyrazem naszej miłości, wewnętrznej zadumy i powagi nad tajemnicami zbawienia, które wprowadzają w samo centrum środowiska Bożego. Stanowią treść przebywania na pustynnym odosobnieniu, by uczyć nas słuchania woli Bożej i wrażliwości na prawdziwe potrzeby drugiego człowieka.

Wielkopostną atmosferę przebywania człowieka na pustyni oddaje kolor krwi (czerwony) zmieszany z niebiańskim celem (niebieski), czyli: fiolet, znak żałoby
i smutku, mozolnej pracy i udręki, typowej dla środowiska pustynnego, gdzie wszystko jest wybrakowane i o wszystko trzeba walczyć, by w końcu cieszyć się owocami spotkania z Bogiem. Jest to również znak przelania krwi Syna Bożego, który obniżył nam wyżyny błękitnego nieba.

Trzy podstawowe działania wielkopostne, tj. post, jałmużna i modlitwa, są karmione treściami zbawczymi, dzięki którym dokonało się zbawienie. Chodzi tu
o nabożeństwa wielkopostne, jako formy ciągłego przypominania o miłości Bożej względem człowieka; miłości, która oddała się na krzyżu za nasze grzechy. Relacja o tej miłości, tak pieczołowicie przechowywana w sercu Matki Jezusa, zachowała się w przekazach biblijnych, i jako taka była przedmiotem medytacji mnichów i ojców pustyni. Z czasem jednak w postaci uproszczonej i ludowej stała się treścią specjalnych nabożeństw wielkopostnych: rozważania Drogi krzyżowej Jezusa Chrystusa krzewione przez zakony żebracze (XII w.), oraz pobożne rozpamiętywania Męki Pańskiej w postaci tzw. Gorzkich żali zachowanych wyjątkowo w polskiej religijności od XVIII w.

W naszej świątyni nabożeństwa wielkopostne odbywają się według następującego porządku:

 1. Droga Krzyżowa – w piątek po Mszy świętej wieczornej – ok. godz. 17.30
 2. Gorzkie żale – w niedzielę po Mszy świętej wieczornej – ok. godz. 16.45

Nabożeństwa odbywają się w górnym kościele i będą transmitowane przez kanał YouTube. Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w nabożeństwach. Za uczestnictwo w Gorzkich Żalach możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Zróbmy wszystko, abyśmy w okresie Wielkiego Postu, w który wkraczamy po raz kolejny, wykorzystali czas nam dany i stworzyli atmosferę pustyni w naszym sercu. Posypmy nasze głowy popiołem i rozpocznijmy krwawą walkę z naszymi wadami i egoizmem stosując oręż cnót i działań wielkopostnych, by spotkać Boga w głębi serca. Wspierajmy się przy tym ogniem miłości, która pchnęła Syna Bożego na krzyż, przypominając się podczas każdego nabożeństwa.

 

Środa Popielcowa

Środa Popielcowa rozpoczyna okres czterdziestodniowego przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości – Świąt Paschalnych. Wielki Post, bo tak nazywa się ten okres, trwa do początku liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek.

Jest to dzień pokutny. W czasie mszy odprawianej e ten dzień, kapłan posypuje wiernym głowę popiołem wypowiadając słowa: „Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz” albo „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

W Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły (trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden – do syta).

W najbliższą środą – 17.02 – rozpoczniemy 40-dniowy okres Wielkiego Postu. W Środę Popielcową Msze święte – z obrzędem posypania głów pobłogosławionym popiołem – o godzinach: 6.30 (Karmel), 9.00 i 18.00 (kościół górny).

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 14.02.2021 ROKU

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 14 II 2021 roku – VI NIEDZIELA ZWYKŁA

 1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy – pod hasłem Trzeźwością pokonywać kryzys –  Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Najbliższą środą – 17.02 – rozpoczniemy 40-dniowy okres Wielkiego Postu. W Środę Popielcową Msze święte – z obrzędem posypania głów pobłogosławionym popiołem – o godzinach: 6.30 (Karmel), 9.00 i 18.00 (kościół górny). Od 17 do 21 lutego przypadają kwartalne dni modlitw o ducha pokuty.
 2. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne: w każdy piątek po wieczornej Eucharystii (ok. 17.30) Droga Krzyżowa; w niedzielę – po Mszy Świętej o godzinie 16.00 (ok. 16.45) Gorzkie Żale. Za udział w Gorzkich Żalach można uzyskać raz w tygodniu w Okresie Wielkiego Postu odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 3. Na Mszę świętą o godzinie 10.30 zapraszamy dzisiaj wszystkie Osoby, które w tym roku chcą przyjąć sakrament bierzmowania. Po Eucharystii odbędzie się spotkanie organizacyjne.
 4. Niedzielne Msze święte oraz liturgie pogrzebowe z naszej świątyni transmitowane są przez Internet.
  Link do transmisji: https://www.youtube.com/watch?v=RPRDCAOU3Dw.
 5. Dziękujemy za złożone dziś w kościele na tacę gospodarczą, jak i w przeciągu minionego tygodnia wpłacone na konto parafii, ofiary na rzecz naszej parafii.
 6. Wychodząc z kościoła możemy nabyć nowy numer tygodnika Idziemy. Zachęcamy do lektury.
 7. Dziękując za wspólnotę modlitwy, życzymy wszystkim dużo miłości, pokoju i radości w sercu!
 8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy: Śp. Piotra Szantyra (l. 57), Śp. Krzysztofa Kasprowicza (l. 68) i Śp. Władysława Stefaniaka (l. 93). Łączymy się w modlitwie z bliskimi zmarłych, dla których prosimy o chwałę Nieba. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

  ks. Sebastian Osiński, proboszcz

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Dziękuję Ci Boże za wszystkie łaski,
Którymi mnie nieustannie obsypujesz,
Które mi świecą, jak słońca blaski,
A przez nie drogę pewną mi pokazujesz.

Jak w każdy czwartek serdecznie zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu,

 która odbędzie się od godziny 16.00 do 17.00 w dolnym kościele.

 

W czwartek także przypada  wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes – będziemy obchodzili XXIX Światowy Dzień Chorego. Na Eucharystię o godzinie 17.00 zapraszamy szczególnie Osoby chcące umocnić się duchowo, poprzez przyjęcie sakramentu namaszczenia chorych.

Światowy Dzień Chorego ustanowił  Jan Paweł II 13 maja 1992 r., gdy Kościół powszechny wspomina pierwsze objawienie Maryi w Lourdes. Ustanowienie przez Ojca Świętego Jana Pawła II Światowego Dnia Chorego zostało skierowane do całego Kościoła powszechnego jako wezwanie, aby poświęcić jeden dzień w roku modlitwie, refleksji i dostrzeżeniu miejsca tych, którzy cierpią na duszy i na ciele oraz tych którzy im służą.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 7.02.2021 ROKU

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 7 II 2021 roku – V NIEDZIELA ZWYKŁA

 1. W tym tygodniu w liturgii: w środę – 10.02 – wspomnienie św. Scholastyki. W najbliższy czwartek (11.02) – we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes – będziemy obchodzili XXIX Światowy Dzień Chorego. W czwartek na Eucharystię o godzinie 17.00 zapraszamy szczególnie Osoby chcące umocnić się duchowo, poprzez przyjęcie sakramentu namaszczenia chorych.
 2. W najbliższą niedzielę – 14.02 – na Mszę świętą o godzinie 10.30 zapraszamy wszystkie Osoby, które w tym roku chcą przystąpić do sakramentu bierzmowania w naszej parafii. Po Eucharystii odbędzie się spotkanie organizacyjne.
 3. Niedzielne Msze święte oraz liturgie pogrzebowe z naszej świątyni transmitowane są przez Internet.
  Link do transmisji: https://www.youtube.com/watch?v=tFmXOuRmlkc.
 4. Z przeprowadzonej przez Parafialną Akcję Charytatywną zbiórki funduszy na leczenie i rehabilitację chorego na stwardnienie zanikowe boczne naszego 26-letniego Parafianina – Marcina pozyskano 2000 złotych. Informacje na temat możliwości dalszej pomocy Marcinowi znajdziemy na ulotkach, które są wyłożone pod chórem oraz na tablicy ogłoszeń przed świątynią i na parafialnej stronie internetowej oraz profilu Facebook.
 5. Dziękujemy wszystkim Parafianom oraz Przyjaciołom naszej parafii za troskę o jej funkcjonowanie. Za tydzień – druga niedziela miesiąca – zebrane tego dnia na tacę ofiary zostaną przekazane na cele gospodarcze. Także Świetlica Oratorium (która ze względu na aktualne obostrzenia sanitarne pozostaje tymczasowo zamknięta) przekazuje podziękowania za przekazywanie 1% z podatku na jej rzecz.
 6. Wychodząc z kościoła możemy nabyć nowy numer tygodnika Idziemy. Zachęcamy do lektury.
 7. Wszystkim Parafianom oraz Gościom, Solenizantom i Jubilatom życzymy obfitości darów Ducha Świętego!
 8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy: Śp. Józefa Sienkiewicza (l. 79) i Śp. Kacpra Szumińskiego (l. 21). Łączymy się w modlitwie z bliskimi zmarłych, dla których prosimy o chwałę Nieba. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Uwielbiam Cię Stwórco i Panie, utajony w Najświętszym Sakramencie.
Uwielbiam Cię za wszystkie dzieła rąk Twoich, w których mi się ukazuje tyle mądrości, dobroci i miłosierdzia

Serdecznie zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu,
która odbędzie się w czwartek od godziny 16.00 do 17.00 w dolnym kościele.

W Sakramencie utajony,
   Zbawicielu, nasz Panie.
   Z Panny czystej narodzony,
   Duszy naszej kochanie.

Luty 2021
P W Ś C P S N
« Sty    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Archiwa