Parafia Rzymskokatolicka
Ducha Świętego we Włocławku (Michelin)

Parafia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 25.10.2020 ROKU

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 25 X 2020 roku

UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO

 1. W tym tygodniu w liturgii: 28.10 – Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Przed nam ostatni tydzień październikowej modlitwy różańcowej – zapraszamy po wieczornych Mszach Świętych. Osoby pozostające w domach zachęcamy do uczestnictwa w transmisjach nabożeństw z naszej świątyni – poprzez kanał YouTube: https://youtu.be/JEDAcraIs8U.
 2. 1 listopada – w Uroczystość Wszystkich Świętych – Msze Święte będą sprawowane w naszym kościele według porządku niedzielnego. W związku z aktualnymi obostrzeniami nie będzie w tym roku Eucharystii sprawowanej na cmentarzu. Msza Święta za Zmarłych będzie sprawowana o godzinie 12.00 w świątyni. Eucharystia ta będzie poprzedzona modlitwami wypominkowymi za Zmarłych.
 3. Od 23 października Księża posługujący w naszej Parafii przebywają na kwarantannie domowej. W okresie kwarantanny Księży wszystkie wcześniej zaplanowane nabożeństwa i Msze Święte odbywają się w kościele w sposób normalny. Kancelaria parafialna nie będzie czynna do zakończenia kwarantanny. W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 54 235 52 17lub drogą mailową (adresy znajdują się na naszej stronie internetowej – w zakładce: Duszpasterze). Sprawy związane z modlitwami wypominkowymi za naszych Zmarłych możemy załatwiać w zakrystii. Wypisane wypominki można również wrzucać do skrzynki na listy znajdującej się przy wejściu do kancelarii.
 4. Apel Księdza Biskupa Stanisława Gębickiego o modlitwę o powrót do zdrowia Księdza Biskupa Wiesław Meringa: Bracia Kapłani! Czcigodne Siostry Zakonne! Drodzy Diecezjanie! Zwracam się z prośbą do wszystkich Diecezjan, o modlitwę w intencji o powrót do zdrowia Księdza Biskupa Wiesława Meringa. 19 października wieczorem u Księdza Biskupa stwierdzono obecność koronawirusa. Ksiądz Biskup pozostaje w izolacji domowej, jest osłabiony, ale jego stan stopniowo się poprawia. Ufamy, że nasza modlitwa przyczyni się do szybkiego powrotu Pasterza Diecezji do pełni sił. Ksiądz Biskup Wiesław Mering wyraża wdzięczność za wszelkie znaki życzliwości względem swojej osoby i również ze swej strony zapewnia o modlitewnej pamięci o diecezji. Zachęca jednocześnie do ufnej modlitwy w intencji ustania epidemii, za chorych i personel medyczny oraz w intencji zmarłych.
 5. Wszystkim uczestnikom liturgii przypominamy o konieczności przestrzegania obostrzeń sanitarnych: zasłanianie nosa i ust, bezpieczna odległość oraz zachęcamy do dezynfekcji dłoni (w wejściu do kościoła znajdują się bezdotykowe dozowniki do dezynfekcji).
 6. Wychodząc z kościoła możemy nabyć tygodnik Idziemy oraz kalendarze na 2021 rok.
 7. Naszym Parafianom, Gościom oraz Jubilatom i Solenizantom życzymy wielu łask Bożych! Składamy serdeczne podziękowania za troskę o nas i Parafię, w tym trudnym czasie. Jesteśmy również wdzięczni Kapłanom, którzy aktualnie zastępują nas w prowadzeniu duszpasterskiej posługi!
 8. W minionym tygodniu odbyły się w naszej parafii pogrzeby: Śp. Bronisława Radzikowskiego (l. 93) i Śp. s. Moniki Wieczorek (l. 85). Łączymy się w modlitwie w bliskimi zmarłych, dla których prosimy o chwałę Nieba. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

 ks. Sebastian Osiński, proboszcz

KOMUNIKAT

 

Kochani Parafianie oraz Sympatycy naszej michelińskiej wspólnoty! Dzisiaj – tj. 23 października 2020 roku – w godzinach popołudniowych otrzymaliśmy informację, iż ze względu na kontakt z Osobą, u której stwierdzono dodatni wynik testu na koronawirusa, zostajemy skierowani na odbycie kwarantanny domowej. Czujemy się dobrze i nie posiadamy żadnych objawów choroby.  Nasza kwarantanna – zgodnie z wytycznymi Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku – będzie trwała do 1 listopada br. (włącznie).

W okresie naszej kwarantanny, wszystkie wcześniej zaplanowane nabożeństwa i Msze Święte, będą odbywały się w kościele w sposób normalny. Składamy serdeczne podziękowania wspierającym nas i zastępującym Księżom za ich braterską życzliwość. My również będziemy sprawowali Msze Święte na plebanii (bez udziału Wiernych, ale w Ich intencjach).

Kancelaria parafialna nie będzie czynna do zakończenia przez nas kwarantanny. W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 54 235 52 17 lub drogą mailową (adresy znajdują się na naszej stronie internetowej – w zakładce: Duszpasterze).

Sprawy związane z modlitwami wypominkowymi za naszych Zmarłych możemy załatwiać w zakrystii. Wypisane wypominki można również wrzucać do skrzynki na listy znajdującej się przy wejściu do kancelarii.

Osoby pozostające w domach zachęcamy do uczestnictwa w transmitowanych na żywo poprzez kanał YOUTUBE nabożeństwach z naszej świątyni: https://www.youtube.com/watch?v=IAR3FF9nGyM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0I-EqDD9Q665fYKaggC9iW-Y-TuXKMSnxfc0q9XYBhg4fKhLdwxZxSXO8

Dziękujemy za wszelkie oznaki życzliwości i łączności!

Pamiętamy o Was w modlitwie!

ks. Sebastian, ks. Patryk, ks. Krzysztof, ks. Dionizy

Pan kiedyś stanął nad brzegiem…

Pan kiedyś stanął nad brzegiem,
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim;
By łowić serca
Słów Bożych prawdą. 

O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
Swoją barkę pozostawiam na brzegu,
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.

22 października Kościół katolicki na całym świecie wspomina w liturgii świętego Jana Pawła II. Dzień jego liturgicznego wspomnienia związany jest z datą inauguracji pontyfikatu polskiego papieża (22 X 1978r.)

Pontyfikat papieża Jana Pawła II trwał ponad 26 lat. W trakcie jego trwania papież mianował 232 kardynałów, ogłosił 1318 błogosławionych i 478 świętych. Napisał 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji oraz 43 listy apostolskie.

Jan Paweł II był pierwszym papieżem spoza Włoch od czasu holenderskiego papieża Hadriana VI (1522-1523), a także drugim najdłużej urzędującym papieżem we współczesnej historii po papieżu Piusie IX (1846-1878).

13 maja 1981, podczas audiencji generalnej na placu św. Piotra w Rzymie Jan Paweł II został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę w brzuch oraz rękę. Ocalenie od śmierci zawdzięczał Matce Bożej Fatimskiej, której rocznicę objawień obchodzono w dniu zamachu na jego życie.

Jan Paweł II odszedł do Pana 2 kwietnia 2005 roku o godz. 21.37.

1 maja 2011 roku papież Benedykt XVI ogłosił Jana Pawła II błogosławionym. Kanonizacji papieża Polaka dokonał papież Franciszek 27 kwietnia 2014 roku.

 

Boże bogaty w miłosierdzie, z Twojej woli święty Jan Paweł II, Wielki papież, kierował całym Kościołem, spraw, prosimy, abyśmy dzięki jego nauczaniu z ufnością otworzyli nasze serca na działanie zbawczej łaski Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka.

 

Zawitaj Królowo, Różańca świętego…

W niedzielę 18 października na Mszy Świętej o godz. 12.00 ks. Proboszcz – Sebastian Osiński, dokonał poświęcenia różańców dzieciom, które w tym roku szkolnym przygotowują się do sakramentu I Komunii Świętej. To także niedziela rozpoczynająca Tydzień Misyjny w Kościele Katolickim – podczas Mszy Świętej modliliśmy się za misjonarzy, misjonarki, posługujących w krajach, gdzie ludzie nie znają jeszcze Jezusa Chrystusa. 18 października to również dzień, w którym w sposób szczególny Kościół czci św. Łukasza – patrona lekarzy, pielęgniarek. Nie zabrakło także modlitwy za tych, którzy każdego dnia ofiarnie opiekują się chorymi, niepełnosprawnymi, a zwłaszcza teraz w tym trudnym czasie pandemii.

Dyspensa i inne zarządzenia Biskupa Włocławskiego w związku z epidemią koronawirusa

Włocławek, 17 października 2020 r.

DEKRET

Dyspensa oraz zarządzenie w sprawie duszpasterstwa w warunkach nowych rygorów sanitarnych

 1. W związku z zaostrzeniem sytuacji epidemicznej i wprowadzonymi przez władze państwowe ograniczeniami liczby uczestników zgromadzeń religijnych w tzw. strefach żółtych i czerwonych, obowiązującymi od dnia 17 października br., mając na uwadze trwające wciąż zagrożenie dla zdrowia i życia, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam niniejszym dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane do dnia 15 listopada br. wiernym Diecezji Włocławskiej oraz osobom przebywającym na jej terenie.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Należy przy tym pamiętać, że  dyspensa udzielana jest dla duchowego dobra wiernych i zwalnia od konkretnego obowiązku zachowania prawa w szczególnym przypadku i dla słusznej przyczyny, dlatego brak możliwości uczestnictwa w Mszy niedzielnej zawsze pozostaje raną, stąd należy rozbudzać pragnienie Eucharystii i uczestniczyć w niej, gdy tylko nadarzy się ku temu sposobność. Dlatego korzystających z dyspensy zachęcam do udziału we Mszy świętej w dni powszednie, z zachowaniem roztropności, wzajemnej troski o siebie i wszystkich przepisów sanitarnych.

 1. Dla stworzenia możliwości udziału większej liczby wiernych w Eucharystii, poszczególni proboszczowie i rektorzy kościołów mogą skorzystać z prawa do trynacji lub kwadrynacji w niedziele i święta nakazane, po uprzednim zgłoszeniu do Kurii Diecezjalnej i uzyskaniu przynajmniej ustnej zgody wikariusza generalnego.

 1. Podczas każdej liturgii należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę. Nie wolno zmuszać wiernych do przyjmowania Komunii Świętej na rękę, jak i pozbawiać ich takiej możliwości.

 1. Usilnie apeluję o przestrzeganie w kościołach norm sanitarnych, o których przypomniałem w komunikacie z dnia 4 września br. (L.dz. 937/2020), zwłaszcza o zakrywanie maseczkami ust i nosa przez wszystkich uczestników liturgii z wyjątkiem celebransa (obowiązek dotyczy więc innych księży posługujących, wiernych, służby liturgicznej itp.), o umieszczenie przy wejściu do kościoła i obiektów parafialnych informacji o obowiązku założenia maseczki oraz o udostępnienie wiernym płynów dezynfekujących, które należy umieścić przy wejściu do świątyni i innych obiektów parafialnych.

 1. Zachęcam ponadto, aby na zakończenie Mszy Świętych powrócić do praktyki śpiewu Suplikacji w intencji ustania epidemii, za chorych i personel medyczny oraz w intencji zmarłych.

Dziękuję Duszpasterzom, Osobom Konsekrowanym i Wiernym Świeckim za codzienny wysiłek budowania wspólnoty Kościoła w trudnych czasach epidemii.

 

Wszystkim z serca błogosławię.

Ks. Artur Niemira                                                                               +Wiesław Mering

Kanclerz Kurii                                                                                     Biskup Włocławski

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 18.10.2020 ROKU

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 18 X 2020 roku – NIEDZIELA MISYJNA

 1. Oto ja, poślij mnieto hasło Światowego Dnia Misyjnego, który dzisiaj obchodzimy. Pamiętajmy w naszych modlitwach o krajach misyjnych i misjonarzach! Dziękujemy za złożone dzisiaj na tacę ofiary, które przekażemy na cele misyjne.

 2. W tym tygodniu w liturgii: we wtorek – 20.10 – wspomnienie św. Jana Kantego, w czwartek – 22.10 – Uroczystość Świętego Jana Pawła II.

 3. Każdego dnia października po wieczornej Mszy Świętej odbywają się Nabożeństwa Różańcowe. Zapraszamy! W piątek – 23.10 – zakończy się – skierowany do dzieci – konkurs różańcowy: Wszystko postawiłem na Maryję. Podpisane karty z zebranymi tajemnicami różańcowymi prosimy przekazywać katechetom w szkole, bądź w kościele. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi 31.10 – po ostatnim różańcu.

 4. Piękną i zbawienną rzeczą jest modlić się za zmarłych. Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych i Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Zachęcamy do zamawiania za naszych Zmarłych tradycyjnych imiennych wypominków jednorazowych (którymi będziemy się modlili 1 listopada) oraz całorocznych (którymi będziemy się modlili przed poszczególnymi Mszami Świętymi przez cały rok). Kartki wypominkowe znajdują się na stoliku pod chórem. Wypominki możemy zamawiać w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

 5. W minioną niedzielę na tacę gospodarczą złożono ofiary w wysokości 3, 627 złotych. Dziękujemy za tę i inne formy wsparcia funkcjonowania naszej parafii.

 6. Wszystkim uczestnikom liturgii przypominamy o konieczności przestrzegania obostrzeń sanitarnych: zasłanianie nosa i ust, bezpieczna odległość oraz zachęcamy do dezynfekcji dłoni (w wejściu do kościoła znajdują się bezdotykowe dozowniki do dezynfekcji). Jednorazowo w naszym kościele mogą aktualnie przebywać 140 osoby.

 7. Wychodząc z kościoła możemy nabyć tygodnik Idziemy oraz kalendarze.

 8. Naszym Parafianom, Gościom oraz Jubilatom i Solenizantom życzymy wielu łask Bożych!

 9. W minionym tygodniu odbył się w naszej parafii pogrzeb Śp. Jana Niedziałkowskiego (l. 88). Łączymy się w modlitwie w bliskimi zmarłego, dla którego prosimy o chwałę Nieba. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

ks. Sebastian Osiński, proboszcz

Z dalekiej Fatimy…

Z dalekiej Fatimy donośnie brzmi dzwon,

Zjawienie Maryi ogłasza nam On.

Spieszymy więc wszyscy wśród zmartwień i trosk,

By w ręce twe złożyć niepewny nasz los.

 

13 października o godz. 17.00 w naszej parafii odbyło się kolejne, już ostatnie, nabożeństwo fatimskie, które poprzedziła Msza Święta.

Matka Boża objawiając się w Fatimie trojgu pastuszkom – św. Hiacyncie, św. Franciszkowi i Łucji – powiedziała, że Pan Jezus chce ustanowić na świecie nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca, aby ludzie Ją lepiej poznali i pokochali.

Nabożeństwo Fatimskie uczy nas codziennego trwania w zjednoczeniu z Chrystusem, poprzez stanie przy Sercu Maryi. Ona ogarnia nas swoim Niepokalanym Sercem i uczy żyć tym, czego pragnie od nas Bóg.

Dziękujemy wszystkim czcicielom Matki Bożej za wspólnotę modlitwy.

 

 

Pragniemy nieść krzyże i doświadczenia,

Przyjmując je w duchu wynagrodzenia.

Różaniec, pokuta i umartwienie,

Są naszym ratunkiem i ocaleniem.

 

OGLOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 11.10.2020 ROKU

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 11 X 2020 roku – XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

 1. Pod hasłem TOTUS TUUS (CAŁY TWÓJ) przeżywamy dziś XX Dzień Papieski. Wychodząc ze świątyni możemy wesprzeć – obejmującą opieką zdolną i niezamożną młodzież – Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Fundacja ta jest żywym pomnikiem św. Jana Pawła II.
 2. W tym tygodniu w liturgii: we wtorek – 13.10 – wspomnienie bł. o. Honorata Koźmińskiego, w czwartek – 15.10 – wspomnienie św. Teresy od Jezusa; w piątek – 16.10 – wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej; w sobotę – 17.10 – wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego. We wtorek – 13.10 – zapraszamy na ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. Na zakończenie różańca odbędzie się procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej po placu przykościelnym. Prosimy o przyniesienie świec.
 3. Każdego dnia października po wieczornej Mszy Świętej odbywają się Nabożeństwa Różańcowe. Zapraszamy! Codziennie po różańcu losujemy dwie figurki Matki Najświętszej(przez dzieci i osoby dorosłe). Zapraszamy również dzieci do udziału w konkursie różańcowym pt.: Wszystko postawiłem na Maryję.
 4. Dzisiaj odbędą się spotkania osób zainteresowanych przystąpieniem w tym roku szkolno-katechetycznym w naszej parafii do sakramentów świętych: na Mszę Świętą o godzinie 12.00 zapraszamy rodziców (opiekunów prawnych) wraz z dziećmi klas trzecich (I Komunia Święta); na Mszę Świętą o godzinie 16.00 zapraszamy kandydatów do sakramentu bierzmowania.
 5. Piękną i zbawienną rzeczą jest modlić się za zmarłych. W Drugiej Księdze Machabejskiej możemy przeczytać, iż książę izraelski Juda za swoich poległych żołnierzy złożył ofiarę przebłagalną w świątyni, aby zostali uwolnieni od grzechu. Jak powie dalej Słowo Boże: bardzo pięknie i szlachetnie uczynił, myślał bowiem o zmartwychwstaniu (2 Mch 12, 43-46). Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych i Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Zachęcamy do zamawiania za naszych Zmarłych tradycyjnych imiennych wypominków jednorazowych (którymi będziemy się modlili 1 listopada na naszym cmentarzu) oraz całorocznych (którymi będziemy się modlili przed poszczególnymi Mszami Świętymi przez cały rok). Kartki wypominkowe znajdują się na stoliku pod chórem. Wypominki możemy zamawiać w zakrystii lub kancelarii parafialnej. Dla uniknięcia zbędnych pomyłek, prosimy o zapisywanie imion i nazwisk naszych Zmarłych w mianowniku.
 6. Dziękujemy za złożone dzisiaj na tacę gospodarczą ofiary. W minionym tygodniu w dolnym kościele – pod kierunkiem Pana Organisty – zostały wykonane prace związane z wymianą przewodów układu nagłośnieniowego i multimedialnego. Dziękujemy!
 7. W poniedziałek 26 października 2020 roku – w domu zakonnym Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi we Włocławku, ul. Orla 9 – rozpoczynają się warsztaty dla kobiet. Spotkania skierowane są do kobiet w każdym wieku, których pragnieniem jest: 1) umocnić się w poczuciu, że są Umiłowanymi przez Boga; 2) odkryć i docenić swoją kobiecość; 3) dowiedzieć się, co to znaczy być prawdziwą TOWARZYSZKĄ – samej siebie, Boga, mężczyzn i innych kobiet, a także dzieci; 4) spotkać inne dzielne kobiety. Zajęcia obejmują 9 spotkań w poniedziałek w godz. 18.30-20.00, raz w miesiącu od października do czerwca. Warsztaty są bezpłatne. Link do zapisów z informacjami i terminami spotkań: https://rozwijajtalenty.pl/miasta/wloclawek. Prowadząca zajęcia: Agnieszka Bartosiak (tel. 506-324-342).
 8. Wszystkim uczestnikom liturgii przypominamy o konieczności przestrzegania aktualnym obostrzeń sanitarnych: zasłanianie nosa i ust, bezpieczna odległość oraz zachęcamy do dezynfekcji dłoni (w wejściu do kościoła znajdują się bezdotykowe dozowniki do dezynfekcji).
 9. Wychodząc z kościoła możemy nabyć tygodnik Idziemy oraz kalendarze na przyszły rok.
 10. Naszym Parafianom, Gościom oraz Jubilatom i Solenizantom życzymy dużo pokoju w sercu i doświadczenia obecności Pana Boga każdego dnia! Łączy się z nami w modlitwie ks. wikariusz Patryk Sękowski, który reprezentuje naszą parafię w – odbywającej się pod przewodnictwem ks. bpa. Wiesława Meringa – pielgrzymce do grobu św. Jana Pawła II z racji 100. rocznicy Jego urodzin.
 11. W minionym tygodniu odbył się w naszej parafii pogrzeb Śp. Mirosława Andrzejewskiego (l. 59). Łączymy się w modlitwie w bliskimi zmarłego, dla którego prosimy o chwałę Nieba. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…
Październik 2020
P W Ś C P S N
« Wrz    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
Archiwa