KONKURS „OZDOBY CHOINKOWE” – REGULAMIN I ZAŁĄCZNIKI

Rodzinny konkurs OZDOBY CHOINKOWE
Świetlica Oratorium i parafia Ducha Świętego we Włocławku ogłaszają konkurs „OZDOBY
CHOINKOWE”.
Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież wraz z rodzicami do wspólnego wykonana ozdób
choinkowych, którymi udekorujemy choinki w kościele.
Regulamin rodzinnego konkursu plastycznego „OZDOBY CHOINKOWE”
§ 1
Organizator konkursu plastycznego
Organizatorem konkursu jest Świetlica Oratorium i parafia Ducha Świętego we Włocławku.
§ 2
Cele konkursu
Celem konkursu jest kultywowanie tradycji Święta Bożego Narodzenia, a także pobudzanie
wyobraźni oraz inwencji twórczej dzieci, młodzieży i rodziców. Konkurs umożliwia ponadto
wspólne przeżywanie radości i satysfakcji ze wspólnej pracy w gronie rodzinnym.
§ 3
Uczestnicy konkursu
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży parafii Ducha Świętego we Włocławku wraz
z rodzicami.
§ 4
Warunki przyjęcia prac konkursowych
1. Uczestnik dostarcza wyłącznie jedną ozdobę choinkową.
2. Ozdoba choinkowa może być wykonana z dowolnych materiałów, zgodnie z inwencją
twórczą uczestnika.
3. Ozdoba powinna być lekka i jej rozmiary nie powinny przekraczać 20 cm.
4. Ozdoba choinkowa nie może być kupiona, powinna być wykonana własnoręcznie.
5. Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 14 grudnia 2017 roku, do siedziby Świetlicy
Oratorium lub katechetów.
6. Każda praca powinna zawierać metryczkę z imieniem i nazwiskiem uczestnika, jego
wiekiem i numerem kontaktowym oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych (druki
do pobrania na stronie internetowej, w siedzibie Świetlicy lub u katechetów).
§5
Kryterium oceny prac
Przy ocenie prac Jury będzie brało pod uwagę następujące kryteria:
1. Zgodność tematyki wykonanej pracy z hasłem przewodnim konkursu i regulaminem.
2. Oryginalność wykonanej ozdoby.
3. Estetykę wykonania pracy.
4. Kreatywność.
§ 6
Kryterium przyznawania punktów
1. Każdej pracy konkursowej zgłoszonej do konkursu zostaje nadany numer porządkowy.
2. Prace będą ocenianie w trzech kategoriach wiekowych:
I- do 6 lat
II- 7-10 lat
III-11-15 lat
3. Członkowie Jury na kartach punktacji mogą przyznawać punkty zgodnie z upodobaniami
od 1 do 7.
4. Każdy członek Jury głosuje indywidualnie.
5. Głosy zlicza trzyosobowa komisja wyłoniona spośród członków Jury.
6. Głosowanie jest tajne.
§ 7
Wyniki i nagrody
1. Decyzja Jury jest ostateczna.
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 17 grudnia 2017r., po Mszy świetej dla dzieci
(godz.12) oraz opublikowane na stronie Świetlicy Oratorium i stronie parafii.
3. Laureaci otrzymają nagrody i pamiątkowe dyplomy.
4. Sponsorem nagród jest firma INSTAL-PROJEKT.
§ 8
Prawo własności i prawo do wykorzystania nadesłanych prac
1. Prace nagrodzone i wyróżnione stają się własnością Organizatora, co jest jednoznaczne z
przejęciem przez niego na wyłączność majątkowych praw autorskich do prac z możliwością
ich wykorzystania dla własnych potrzeb.
§ 9
Postanowienia końcowe
1. Osoby zgłaszające swoje prace do Konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie
przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie
koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.))
2. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
Regulaminu i oświadczeniem, że zgłoszone prace wykonane zostały osobiście.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

  19 XI 2017 roku – XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

 1. W rozpoczynającym się tygodniu będziemy obchodzili następujące wspomnienia liturgiczne: 20 listopada (poniedziałek) – Świętego Rafała Kalinowskiego; 21 listopada (wtorek) – Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny; 22 listopada (środa) – Świętej Cecylii; 24 listopada (piątek) – Świętych Męczenników Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy.
 2. Święta Cecylia jest patronką muzyki kościelnej i wszystkich osób, które swoją pracą i zainteresowaniami wpisują się w tę dziedzinę. Życzymy Panu Organiście – Ryszardowi Augustyniakowi, wszystkim Członkom chóru parafialnego i zespołu Na Duchową Nutę oraz Osobom śpiewającym psalmy podczas liturgii w naszej parafii wielu łask od Boga i skutecznego wstawiennictwa Świętej Cecylii. Jednocześnie zachęcamy do zapisywania się do chóru parafialnego.
 3. W naszej parafii odbywają się spotkania następujących grup i wspólnot: w poniedziałki o godzinie 18.00 w pomieszczeniach Świetlicy Oratorium – Grupa AA; we wtorki o godzinie 15.30 w kościele – próby chóru parafialnego i o godzinie 19.00 w dolnym kościele – prowadzone przez biblistę ks. Marka Raszewskiego – spotkania biblijne; w soboty o godzinie 10.00 zbiórki ministranckie; w I soboty miesiąca o godzinie 16.15 w kościele – spotkania Żywego Różańca. Działają także dwa Kręgi Rodzin. Od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00-18.00 otwarta jest Świetlica „Oratorium”. Zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia. Grupy i wspólnoty są otwarte – zapraszamy!
 4. Wszystkie dzieci i młodzież wraz z rodzicami zapraszamy do udziału w konkursie „OZDOBY CHOINKOWE”. Wspólnie wykonanymi ozdobami choinkowymi udekorujemy naszą świątynię na Boże Narodzenie. Organizatorami konkursu jest Świetlica Oratorium i nasza parafia. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez firmę „Instal-Projekt”. Regulamin konkursu i wszystkie szczegółowe informacje znajdują sie na stronach internetowych parafii i Świetlicy Oratorium.
 5. W najbliższy piątek o godzinie 18.00 rozpoczyna się kurs tańca – w budynku Szkoły Podstawowej nr 19. Zapraszamy wszystkich chętnych. Szczegółowe informacje można uzyskać u ks. Roberta.
 6. W minioną niedzielę na Mszy świętej o godzinie 12.00 zostały pobłogosławione opłatki wigilijne, które roznosi po domach naszej parafii Pan Organista – Ryszard Augustyniak. Dziękujemy i jednocześnie prosimy o życzliwe przyjęcie Pana Organisty.
 7. Polecamy nowy numer tygodnika „Idziemy” i papieskie kalendarze ścienne na rok 2018 (do nabycia pod chórem lub w zakrystii).
 8. Wszystkim Jubilatom i Solenizantom tego tygodnia życzymy obfitości Bożych darów.
 9. W minionym tygodniu odbył się pogrzeb + Krzysztofa Sierakowskiego (l. 62). Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie… 
                                        Z pozdrowieniem -  ks. Sebastian Osiński, proboszcz

AKTUALNE OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

  12 XI 2017 roku – XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

 

 1. Dzisiejsza niedziela jest obchodzona jako IX Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Przy wyjściu ze świątyni możemy złożyć do puszki ofiarę na rzecz prześladowanych wyznawców Chrystusa. Chrześcijanie w wielu miejscach świata są nadal prześladowani za swoją wiarę. Dziękujemy w ich imieniu za wsparcie modlitewne i materialne.
 2. Jutro o godzinie 19.00 w dolnym kościele sprawowana będzie kolejna Msza święta o uzdrowienie duszy i ciała. Naszym comiesięcznym modlitwom przewodniczy ojciec Marek Matyszek, klaretyn – ustanowiony przez papieża Franciszka Misjonarz Miłosierdzia. Zapraszamy do modlitwy. Jest tyle słabości duchowych i fizycznych, które należy przedstawić Najwyższemu Lekarzowi – Jezusowi Chrystusowi!
 3. W rozpoczynającym się tygodniu będziemy obchodzili: 13 listopada (poniedziałek) – wspomnienie Świętych: Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna – pierwszych męczenników polskich; 17 listopada (piątek) – wspomnienie liturgiczne Świętej Elżbiety Węgierskiej; 18 listopada (sobota) – wspomnienie liturgiczne Błogosławionej Karoliny Kózkówny. Wszystkim Jubilatom i Solenizantom tego tygodnia życzymy obfitości Bożych darów.
 4. Polecamy ciekawe artykuły w nowym numerze tygodnika „Idziemy” i papieskie kalendarze ścienne na rok 2018 (do nabycia pod chórem lub w zakrystii).
 5. Teologiczne Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku zaprasza na wykład otwarty, który wygłosi ks. dr. Marek Sędek, ogólnopolski moderator generalny Ruchu Światło-Życie z Krościenka nad Dunajcem. Temat wykładu: „Osoba i dzieła Sługi Bożego Franciszka Blachnickiego w 30. lecie jego śmierci”. Spotkanie odbędzie się 15 listopada o godzinie 15.30 w auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy ul. Karnkowskiego 3 (gmach WSD).
 6. Planowane jest rozpoczęcie profesjonalnego kursu nauki tańca. Lekcje będą się odbywały w piątki w gmachu Szkoły Podstawowej nr 19. Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach proszę o kontakt z księdzem Robertem.
 7. W dzisiejszą niedzielę podczas Mszy świętej o godzinie 12.00 zostaną pobłogosławione opłatki wigilijne, które do rodzin naszej parafii rozniesie – tradycyjnie – Pan Ryszard Augustyniak, nasz Organista. Prosimy o życzliwe przyjęcie Pana Organisty. Łamanie się podczas Wieczerzy Wigilijnej pobłogosławionymi w naszym wspólnym domu – świątyni opłatkami jest wyrazem naszej wspólnotowości parafialnej.
 8. Zgodnie z decyzją Ks. Bpa Ordynariusza – Wiesława Alojzego Meringa, w ramach ogłoszeń duszpasterskich, odczytujemy dzisiaj „Apel Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci”.
 9. W minionym tygodniu odbył się pogrzeb + Władysławy Rzepnikowskiej (l. 93). Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie…

 

Z pozdrowieniem

ks. Sebastian Osiński – proboszcz

AKTUALNE OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

  5 XI 2017 roku – XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

 1. Do 8 listopada trwa oktawa Uroczystości Wszystkich Świętych. Każdego dnia po zakończonej Mszy św. wieczornej odbywają się – przed wystawionym Najświętszym Sakramentem – modlitwy za naszych zmarłych. Zapraszamy.
 2. Dzisiejszą niedzielą – pierwszą po tegorocznej Uroczystości Wszystkich Świętych – rozpoczynamy nowe modlitwy wypominkowe. Jeśli zauważymy ewentualne braki w zamawianych przez nas wypominkach lub błędy w nazwiskach czy imionach – prosimy o ich skorygowanie w zakrystii lub kancelarii. Z góry dziękujemy za zrozumienie.
 3. W rozpoczynającym się tygodniu będziemy obchodzili: 9 listopada (czwartek) – Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej; 10 listopada (piątek) – wspomnienie liturgiczne Św. Leona Wielkiego; 11 listopada (sobota) – wspomnienie liturgiczne Św. Marcina z Tours. Wszystkim Jubilatom i Solenizantom tego tygodnia życzymy światła Ducha Świętego.
 4. 11 listopada to także nasze narodowe Święto: 99. Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Tego dnia będzie sprawowana dodatkowa Msza św. o godzinie 9.00 – w intencji naszej Ojczyzny. Zapraszamy!
 5. Krew jest nadzwyczajnym lekiem ofiarowanym przez ludzi wielkiego serca ciężko chorym pacjentom. Na prośbę Kierownictwa i Pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oddział we Włocławku przekazujemy komunikat (przypomnienie): „Każda osoba w wieku 18-65 lat może pomóc oddając honorowo krew w placówce służby krwi we Włocławku lub specjalistycznym autokarze w ustalonym miejscu i terminie. Mieszkańców Włocławka i okolic zapraszamy do siedziby oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Lunewil 15 (budynek Pogotowia Ratunkowego) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 11:30, w środę 7:30 – 17:00. Każda pobrana jednostka krwi jest bezcennym darem”.
 6. Polecamy prasę katolicką i kalendarze na rok 2018. W dzisiejszym numerze „Ładu Bożego” zamieszczono informację o naszej parafii – konkretnie krótką relację z uroczystości liturgicznego wprowadzenia nowego Ks. Proboszcza. Zachęcamy do lektury.
 7. Zgodnie z decyzją Ks. Bpa Ordynariusza – Wiesława Alojzego Meringa, w ramach ogłoszeń duszpasterskich odczytujemy dzisiaj „Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę”.
 8. W minionym tygodniu odbyły się pogrzeby Zmarłych: + Zygmunta Mateusza Pietrzaka (l. 85), + ks. kan. Zenona Karduszewskiego (l. 77) i + Jadwigi Krzemińskiej (l. 86). Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

                                                                                                                                                                                                                  Z pozdrowieniem

                                                                                                  ks. Sebastian Osiński – proboszcz

O UROCZYSTOŚCI LITURGICZNEGO WPROWADZENIA NOWEGO KSIĘDZA PROBOSZCZA W MEDIACH…

Składamy serdeczne podziękowania Kierownictwu i Operatorom Telewizji Kujawy oraz Włocławskiego Portalu Internetowego www.q4.pl za przygotowanie relacji z Uroczystości liturgicznego wprowadzenia Księdza Sebastiana Osińskiego w posługę proboszcza naszej parafii.

Fotorelację oraz materiał dźwiękowy możemy znaleźć w Internecie:

http://q4.pl/?id=27&g=120310507

http://www.kujawy.info/puls-miasta/nowy-proboszcz-parafii-w-michelinie/

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

OGŁOSZENIA PARAFIALNE –  29 X 2017 roku

UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO

 1. W miniony piątek i sobotę nasz Parafialny Zespół Dziecięcy NA DUCHOWĄ NUTĘ brał udział w X Oriońskim Festiwalu Piosenki Religijnej DEO GRATIAS, odbywającym się w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa we Włocławku. Gratulujemy naszemu zespołowi zdobycia Nagrody Specjalnej i dziękujemy, że tak pięknie wpisuje się w nasze życie parafialne i godnie nas reprezentuje!
 2. Do wtorku (włącznie) ostatnie wspólne październikowe modlitwy różańcowe – po wieczornych Mszach św. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 12.00 rozwiązanie konkursu różańcowego dla dzieci. Zwycięzcom gratulujemy pobożności i wytrwałości. Rodzicom – opiekunom dziękujemy za troskę i wychowawczą odpowiedzialność.
 3. Przed nami piękny i refleksyjny czas. Przygotowujemy się do Uroczystości Wszystkich Świętych (1 listopada) i do Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych (2 listopada). Pamiętajmy o modlitwie wypominkowej. Można zamawiać wypominki: tzw. jednorazowe – odczytywane na cmentarzu podczas procesji 1 listopada oraz wypominki całoroczne – modlimy się nimi przed poszczególnymi Mszami świętymi w każdą niedzielę roku. Kartki wypominkowe znajdują się pod chórem. Wypominki możemy zamawiać w kancelarii parafialnej lub w zakrystii.
 4. Porządek nabożeństw 1 listopada: 7.30 – Karmel (Msza św.), 9.00 – kościół (Msza św.), 12.00 – cmentarz (procesja i Msza św.). Ofiary złożone tego dnia na tacę i do puszek są przeznaczone na WSD we Włocławku.
 5. Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym, możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących. Ponadto wypełniając określone warunki, możemy uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie. Warunki uzyskania odpustu zupełnego: wzbudzenie intencji jego otrzymania; bycie w stanie łaski uświęcającej; wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu; przyjęcie w tym dniu Komunii Św.; odnowienie naszej jedności z Kościołem poprzez odmówienie: „Ojcze nasz”, „Wierzę w Boga” oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu.
 6. Dzisiaj po wszystkich Msza świętych (przy wyjściu ze świątyni) możemy poprzeć obywatelski projekt ustawy, która ma na celu zatrzymanie zabijania chorych nienarodzonych dzieci. Podpisać się pod nim może każdy, kto ukończył 18 rok życia. Potrzebny jest numer PESEL.
 7. W tym tygodniu I piątek miesiąca. Z posługą sakramentalną do chorych udamy się od godziny 9.00. Spowiedź święta od godziny 16.00. W sobotę – 4 listopada – wspomnienie liturgiczne św. Karola Boromeusza, biskupa. To także I sobota miesiąca. Comiesięczna modlitwa i spotkanie Koła Żywego Różańca od godziny 16.15 w dolnym kościele.
 8. Parafialna Akcja Charytatywna przeprowadza dzisiaj przed kościołem zbiórkę ofiar na rzecz najbardziej potrzebujących spośród nas. Dziękujemy za wsparcie i złożone ofiary.
 9. Wszystkim Jubilatom i Solenizantom tego tygodnia życzymy pokoju w sercu oraz zdrowia.
 10. W minionym tygodniu odbyły się pogrzeby Zmarłych: Henryka Skoczylasa (l. 67), Oliwiera Węgrzynowskiego (l. 8) i Tomasza Daniela Tuchorskiego (l. 31). Wieczny odpoczynek…

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 22 października 2017 roku

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 22 października 2017 roku
1. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, w dniu wczorajszym odbyła się uroczystość wprowadzenia w urząd naszego nowego Proboszcza – Księdza Sebastiana Osińskiego. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za pomoc w organizacji tego wydarzenia. Dziękujemy zespołowi muzycznemu, liturgicznej służbie ołtarza i wszystkim osobom zaangażowanym.
2. Dzisiaj na Mszy świętej o godzinie 12.00 będziemy dziękowali za kierowanie parafią przez ponad 22 lata naszemu dotychczasowemu Proboszczowi – Księdzu Kanonikowi Dionizemu Lewandowskiemu. Niech Bóg błogosławi Księdzu Kanonikowi – od wczoraj rezydentowi – na dalsze lata bycia z nami. Bóg zapłać!
3. Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. Różaniec – w październiku – zawsze po wieczornej Mszy świętej. Dzieci zbierają konkursowe kartki różańcowe.
4. Przygotowujemy się do Uroczystości Wszystkich Świętych i do Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych. Pamiętajmy o modlitwie wypominkowej. Wypominki to jedna z najbardziej popularnych form modlitwy błagalnej za zmarłych, której tradycja sięga X wieku.
Kartki wspominkowe znajdują się pod chórem. Wypominki możemy zamawiać w kancelarii parafialnej lub w zakrystii.
5. W najbliższą sobotę, tj. 28 października w dolnym kościele o godzinie 9.00 sprawowana będzie Eucharystia z udziałem Wspólnoty Najświętszego Sakramentu i Niepokalanej.
Tego dnia również Pensjonat i Klub Jeździecki „Michelin” organizuje tradycyjne święto ku czci św. Huberta, czyli tzw. „Hubertusa”. O godzinie 13.00 sprawowana będzie przed naszym kościołem Msza święta polowa – z udziałem jeźdźców i koni. Około godziny 15.00 na łąkach za rzeką (w Nowej Wsi) planowana jest „gonitwa za lisem”. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i zabawy.
6. W sobotę – 28 października – Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Przyszła niedziela będzie obchodzona jako Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego. To wspólna uroczystość dla wszystkich kościołów, które zostały konsekrowane.
Wszystkim Jubilatom i Solenizantom tego tygodnia życzymy obfitości Bożych darów.
7. W tym tygodniu odbył się pogrzeb Śp. Jadwigi Sikorskiej. Wieczny odpoczynek…

Nowy Proboszcz w Michelinie

Z dniem 21 października 2017 roku Biskup Włocławski Wiesław Alojzy Mering mianował nowym Proboszczem naszej parafii Ks. dr. Sebastiana Osińskiego.

Nasz dotychczasowy Proboszcz – Ks. kanonik Dionizy Lewandowski – przechodzi na emeryturę, jednakże – z czego bardzo się cieszymy – pozostaje pośród nas jako rezydent.

Ksiądz kanonik Dionizy Lewandowski posługę proboszcza pełnił w naszej parafii od 19 kwietnia 1995 roku. Na przestrzeni ponad 22 lat jego pracy m. in. została ukończona budowa naszej świątyni, wyposażono jej wnętrze oraz zatroszczono się o jej otoczenie. Jesteśmy wdzięczni Księdzu Kanonikowi za ogrom jego pracy.

Liturgicznego wprowadzenia naszego nowego Proboszcza – Księdza Sebastiana – dokona Biskup Włocławski Wiesław Alojzy Mering podczas Eucharystii sprawowanej w naszej świątyni w najbliższą sobotę – 21 października o godzinie 18.30. Na uroczystość przybędzie także Biskup Pomocniczy Stanisław Gębicki.

W najbliższą niedzielę – 22 października – na Mszy świętej o godzinie 12.00 będziemy dziękowali Bogu za osobę Ks. Proboszcza kanonika Dionizego oraz jemu samemu wyrazimy szczerą wdzięczność.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian oraz Przyjaciół Parafii Ducha Świętego we Włocławku (Michelinie) do wspólnej modlitwy i świętowania.

Poniżej zamieszczamy biogram Ks. Proboszcza Sebastiana Osińskiego, który związany jest z naszą parafią od początku pełnienia przez niego posługi kapłańskiej, tj. od 2004 roku.

 

 

KSIĄDZ SEBASTIAN OSIŃSKI

zdjecie

Urodził się 22 lipca 1979 roku w Lipnie, jako trzeci syn Marii z d. Kowalska i Henryka Osińskich. Posiada dwóch starszych braci: Radosława i Przemysława. W latach 1986-1994 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Kikole. W latach 1994-1998 był uczniem Liceum Ogólnokształcącego w Skępem – profil pedagogiczny. W 1998 roku zdał egzamin maturalny i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. 6 czerwca 2004 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk Biskupa Włocławskiego Wiesława Alojzego Meringa. W 2004 roku uzyskał również stopień naukowy magistra teologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Z dniem 30 czerwca 2004 roku Biskup Włocławski skierował go do pracy w Parafii Ducha Świętego we Włocławku – Michelinie. W parafii tej pracował przez dwa lata, nauczając jednocześnie katechezy w Gimnazjum nr 12. W drugim roku pracy w Michelinie pełnił również funkcję dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Świetlica Oratorium, działającej przy Parafii Ducha Świętego.

Od września 2006 roku biskup Wiesław Alojzy Mering skierował go na studia specjalistyczne na Wydziale (wówczas Instytucie) Prawa Kanoniczego Świętego Piusa X w Wenecji. Studia te ukończył w czerwcu 2009 roku. Zgodnie z uchwałą Rady Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z 22 września 2009 roku dyplom ukończenia tychże studiów wyższych uznano za równorzędny z dyplomem magisterskim i tytułem zawodowym magistra prawa kanonicznego nadawanym przez polskie uczelnie. Od roku akademickiego 2009/2010 rozpczął cykl studiów doktoranckich na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Od 30 sierpnia 2009 roku został skierowany do pracy w Sądzie Kościelnym Diecezji Włocławskiej oraz w Parafii Najświętszego Zbawiciela we Włocławku (jako wikariusz w wymiarze ½ etatu). 1 lipca 2010 roku zamieszkał ponownie w Parafii Ducha Świętego we Włocławku – Michelinie, w charakterze rezydenta.

Rada Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie nadała mu 2 czerwca 2015 roku stopień naukowy doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo kanoniczne, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Wkład biskupów włocławskich w recepcję norm Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, napisanej pod kierunkiem ks. prof. UKSW dr. hab. Janusza Gręźlikowskiego.

Z dniem 14 grudnia 2016 roku został mianowany ponownie wikariuszem Parafii Ducha Świętego we Włocławku – na okres do czerwcowych zmian personalnych, z możliwością dalszego przedłużenia. Z dniem 1 lipca 2017 roku uzyskał przedłużenie niniejszej funkcji. Decyzją Biskupa Włocławskiego Wiesława Alojzego Meringa z dniem 21 października 2017 roku został mianowany proboszczem Parafii Ducha Świętego we Włocławku.

Od 7 września 2009 roku pełni funkcję sędziego diecezjalnego w Sądzie Kościelnym Diecezji Włocławskiej. Od 3 lutego 2010 roku jest kapelanem Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. 5 lutego 2010 roku został powołany przez biskupa Wiesława Alojzego Meringa w skład, współpracującego z TVKujawy, zespołu redakcyjnego Włocławskiego Magazynu Katolickiego. Od 29 lipca 2015 roku jest członkiem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, a od 2016 roku Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.

 

Listopad 2017
P W Ś C P S N
« paź    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Archiwa