Parafia Rzymskokatolicka
Ducha Świętego we Włocławku (Michelin)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 12.08.2018 ROKU

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 12 VIII 2018 roku – XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

 1. Kalendarz liturgiczny na ten tydzień: w poniedziałek – 13 sierpnia – Nabożeństwo Fatimskie – po Mszy świętej wieczornej odmówimy różaniec i odbędzie się procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej (przynieśmy ze sobą świece i zawierzmy Matce nasze rodziny, parafię i nas samych); we wtorek – 14 sierpnia – wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego; w środę – 15 sierpnia – Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (niedzielny porządek Mszy świętych oraz tradycyjne błogosławieństwo bukietów kwiatów, roślin zielonych i ziół leczniczych – na zakończenie każdej Eucharystii); w piątek – 17 sierpnia – wspomnienie św. Jacka.
 2. Dziękujemy za ofiary złożone dzisiaj na tacę inwestycyjną. Przeznaczamy je na trwające prace remontowe w drugim wikariacie, w którym zamieszka ks. Patryk.
 3. Tradycyjnie, zebrane w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ofiary, zostaną przekazane na prace konserwatorskie prowadzone w Katedrze. Z tej racji kieruje dzisiaj do nas swoją Odezwę Biskup Wiesław Mering, nasz Pasterz.
 4. Przy wyjściu z kościoła możemy nabyć nowy numer tygodnika „Idziemy”. Zachęcamy do lektury.
 5. Cieszymy się obecnością na dzisiejszej modlitwie oraz pozdrawiamy naszych Parafian i Gości. Solenizantom i Jubilatom rozpoczynającego się tygodnia życzymy pogody ducha. Udającym się wypoczynek i już wypoczywającym życzymy pomyślnego i bezpiecznego urlopu! W sposób szczególny pozdrawiamy dzieci i młodzież, które spędzają swoje wakacje na zajęciach prowadzonych przez naszą Świetlicę ORATORIUM.
 6. W minionym tygodniu odbyły się pogrzeby: Śp. s. Nulli – Zofii Stępień (l. 85) oraz Śp. Marii Anny Woźniak (l. 64). Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie… Polecamy Bożej opiece także najbliższych osób zmarłych.

ks. Sebastian Osiński, proboszcz

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 5.08.2018 ROKU

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 5 VIII 2018 roku – XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

 1. Kalendarz liturgiczny na ten tydzień: w poniedziałek – 6 sierpnia – Święto Przemienienia Pańskiego; w środę – 8 sierpnia – wspomnienie św. Dominika; w czwartek – 9 sierpnia – Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), patronki Europy; w piątek – 10 sierpnia – Święto św. Wawrzyńca; w sobotę – 11 sierpnia – wspomnienie św. Klary.
 2. Jutro, Mszą Świętą o godzinie 6.00 – sprawowaną w Katedrze pod przewodnictwem J.E. Biskupa Wiesława Meringa – rozpocznie się Piesza Pielgrzymka Diecezji Włocławskiej na Jasną Górę. Pamiętajmy w naszych modlitwach o pątnikach, którzy podejmują w tym roku pielgrzymi szlak!
 3. Przyszła niedziela będzie drugą niedziela miesiąca. Zebrane tego dnia ofiary na tzw. tacę inwestycyjną zostaną przeznaczone na prace gospodarcze prowadzone w parafii. Z góry dziękujemy za troskę o naszą wspólną własność.
 4. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła możemy nabyć nowy numer tygodnika „Idziemy”, który połączony jest z diecezjalnym dodatkiem „Ład Boży”.
 5. Wszystkim naszym Parafianom i Gościom oraz Solenizantom i Jubilatom rozpoczynającego się tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa. Udającym się wypoczynek i już wypoczywającym życzymy pomyślnego i bezpiecznego urlopu!

ks. Sebastian Osiński, proboszcz

SIERPIEŃ – MIESIĄCEM TRZEŹWOŚCI

Apel Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

na sierpień – miesiąc abstynencji 2018

          W naszym codziennym życiu, ale także w  ojczystej tradycji i kulturze, chleb zajmuje szczególne miejsce. Każdego dnia prosimy Boga Ojca: „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. Wyznajemy słowami ludowej mądrości, że „chleb to w domu włodarz, w pracy przyjaciel, w drodze towarzysz”. Taki jest nasz codzienny, ziemski chleb. W taki sposób go postrzegamy, szanujemy i kochamy.

Dzisiejsza Ewangelia opisuje cudowne rozmnożenie chleba. Nawiązując do tego wydarzenia, Katechizm Kościoła Katolickiego poucza nas, że „cudowne rozmnożenie chleba, w czasie którego Pan odmawia błogosławieństwo, łamie i podaje uczniom, aby nakarmić nim tłumy, jest zapowiedzią obfitości jedynego Chleba – eucharystycznego”.

Zarówno chleb nasz codzienny, dzięki któremu karmimy nasze ciała, nabieramy sił fizy-cznych, jak i Eucharystia, która jest pokarmem na życie wieczne, dzięki której wzrastamy duchowo, to wspaniałe dary dane przez Boga na czas naszej ziemskiej pielgrzymki. Wielu z nas potrafi docenić je i owocnie z nich korzystać. Wielu jednak marnuje je w różny sposób i rezygnuje z nich.  Zdarza się, że we właściwym wykorzystaniu chleba codziennego i Eucharystii przeszkadza pijaństwo, uzależnienie od alkoholu, czy też inne zniewolenia. W domach, w których rodzice piją nadmiernie alkohol, często nie wystarcza pieniędzy na zaspokojenie podstawowych potrzeb, w tym na zakup chleba. Grzeszne nałogi oddalają ludzi także od źródła życia – od zjednoczenia z Jezusem w Eucharystii. Trzeba podkreślić z mocą, że pijaństwo i uzależnienia są przyczyną dotkliwego, niszczącego głodu fizycznego i duchowego.

Troska o trzeźwość Polaków fundamentem walki o niepodległość

          Przeżywamy rok jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości. Nasi przodkowie mieli aspiracje, aby wydźwignąć Polskę z niewoli ku niepodległości. Odrodzenie niepodległej Polski wymagało ofiarnej walki i wytrwałej pracy na różnych polach. Wielu bohaterów tamtych czasów zdawało sobie sprawę, że troska o trzeźwość Polaków jest fundamentem walki o niepodległość. Stanowi także podstawę jej utrzymania. I chociaż sto lat temu spożywaliśmy zaledwie 1 litr czystego alkoholu rocznie na osobę, to troska o trzeźwość Narodu była priorytetem w działaniach wielu polskich patriotów, chociażby generała Józefa Hallera, abstynenta, aktywnego działacza na rzecz trzeźwości.

A jak jest dziś, po stu latach? Dzisiaj ze smutkiem, ale i z przerażeniem trzeba powiedzieć, że spożywamy 10 razy więcej alkoholu, niż wtedy. Przypomnijmy, że alkohol nie jest substancją konieczną do życia, która ma być dostępna zawsze i wszędzie. Jest substancją psychoaktywną, narkotykiem, który jest tak groźny, bo sprzedawany legalnie i prawie wszędzie.

Ojciec prof. Jacek Salij podkreślił, że „można zatem się zastanawiać, czy my na serio wierzymy w życie wieczne, jeśli tak niewiele czynimy dla stworzenia atmosfery społecznej, która skutecznie blokowałaby rozwój alkoholizmu. Przecież tu chodzi już nie tylko o to, że alkoholizm wprowadza wielki chaos w życie społeczne i jest źródłem nieszczęścia wielu rodzin; tutaj już chodzi wręcz o życie wieczne wielu spośród nas!”.

Pijaństwo zagraża także osiągnięciu wielu ambitnych celów narodowych. Chcemy, by rodziło się jak najwięcej dzieci w silnych i stabilnych rodzinach. Tymczasem alkohol to jedno z największych zagrożeń dla rodziny, to źródło rozwodów, przemocy i dramatów. Chcemy rozwijać się gospodarczo, a jednocześnie co roku marnotrawimy miliardy złotych na pokrycie kosztów nadmiernego spożycia alkoholu. Mamy ambicję być społeczeństwem zdrowym, a alkohol powoduje liczne choroby, w tym nowotwory. Alkohol odbiera rocznie życie tysiącom Polaków. Chcemy być społeczeństwem praworządnym, a tymczasem nadużywanie alkoholu jest jednym z głównych czynników popełniania przestępstw, zwłaszcza tych najcięższych.

Ta diagnoza musi nas skłonić do refleksji i odważnego działania. Abstynencja to pójście drogą proroków dobra. To wielkie błogosławieństwo dla każdego z nas, dla naszych bliskich, a także dla naszej ojczyzny. To podstawa szczęścia w małżeństwie i rodzinie. To warunek panowania nad sobą. Człowiek nietrzeźwy schodzi z drogi błogosławieństwa i życia. Zaczyna dręczyć samego siebie i swoich bliskich. Zwykle wikła się też w coraz większe zło moralne. Bez trzeźwości nie potrafimy naśladować Jezusa i iść drogą świętości. Jeżeli chcemy być dojrzałymi chrześcijanami, musimy zachować trzeźwość w myśleniu i postępowaniu.

            Narodowy Program Trzeźwości szansą dla naszej Ojczyzny

                W jubileuszowym roku odzyskania niepodległości ogłosiliśmy Narodowy Program Trzeźwości, który jest owocem Narodowego Kongresu Trzeźwości, który odbył się w  2017 roku. Narodowy Program Trzeźwości to zadanie rozpisane na całe pokolenie. To program, który ma promować abstynencję i umiar wśród Polaków i doprowadzić do zmniejszenia przynajmniej o połowę ilości spożywanego obecnie alkoholu. Chodzi  również o zmianę mentalności w tej dziedzinie. Narodowy Program Trzeźwości wskazuje na  zadania Kościoła, rodziny, państwa i samorządu w trosce o abstynencję wielu i o trzeźwość wszystkich. Narodowy Program Trzeźwości jest potrzebny, abyśmy dalej istnieli jako Naród. Program ten nie jest jednak lekiem, ale receptą. Sam program nie wystarczy. Trzeba go brać w dłonie, trzeba go czytać i konsekwentnie realizować. Dopiero wówczas przyniesie oczekiwane rezultaty.

Musimy pamiętać, że nawet najlepsze prawo czy najbardziej profesjonalne programy profilaktyczne i terapeutyczne nie zadziałają „własną mocą”, czyli w sposób automatyczny. Potrzebni są ludzie, którzy – ofiarnie, mądrze i wytrwale kochając – podejmą służbę w tym zakresie. W Kościele, w rodzinach, we władzach państwowych i samorządowych mamy wiele osób kompetentnych, zatroskanych o trzeźwość Narodu. Współpraca i integracja ich wysiłków ma szansę przyczynić się do powstania ruchu społecznego „Ku trzeźwości Narodu”, powstania wielkiej narodowej koalicji ludzi dobrej woli – małżonków i rodziców, księży, psychologów i pedagogów, polityków i samorządowców, ludzi kultury i mediów, kościołów i związków wyznaniowych – na rzecz troski o trzeźwość naszego społeczeństwa.

Każdy z nas musi się przekonać, że wobec nadużywania alkoholu nie jesteśmy bezradni i że w normalnym społeczeństwie nie może być przymusu picia alkoholu i pielęgnowania zwyczajów pijackich. Troska o pomyślność naszej Ojczyzny wymaga od nas wszystkich zaangażowania w naprawę dramatycznej sytuacji spowodowanej pijaństwem i alkoholizmem. Około milion osób jest uzależnionych, a 3 miliony pije ryzykownie i szkodliwie. Statystyki wskazują, że 18 procent Polaków, których można nazwać głównymi „dostawcami problemów”, wypija aż 70 procent spożywanego w kraju alkoholu, czyli ponad 33 l. czystego alkoholu  w ciągu roku.  Niestety, narzucają oni pozostałym swój niszczący styl życia. Z tym musimy skończyć. Chcemy jednak podkreślić, że  nie proponujemy prohibicji, lecz radosne życie w prawdziwej wolności, której nie ma bez trzeźwości.

Musimy bezwzględnie przestrzegać wymogu pełnej abstynencji od alkoholu wśród dzieci i młodzieży do pełnoletności oraz formować takich ludzi dorosłych, którzy żyją w trzeźwości, czyli są bądź abstynentami, bądź sięgają po alkohol bardzo rzadko, jedynie w symbolicznych ilościach i wyłącznie wtedy, gdy z jakichś względów nie są zobowiązani do abstynencji.

Troska o trzeźwość to jeden z filarów duszpasterstwa w Polsce. Miłość Chrystusa przynagla zwłaszcza kapłanów, do ratowania naszego Narodu przed plagą nietrzeźwości. Kościół zawsze będzie się troszczył o trzeźwość Narodu, gdyż jest ona warunkiem trwania w przyjaźni z Bogiem, a także warunkiem respektowania Dekalogu i uczciwego wypełniania podjętych zobowiązań w małżeństwie i rodzinie, w pracy zawodowej, parafii, środowisku i państwie. Ważne jest tworzenie i wspieranie grup modlitewnych w intencji trzeźwości, a także tworzenie nowych i aktywizacja już istniejących bractw i stowarzyszeń abstynenckich. Cenną rzeczą jest wspieranie grup Anonimowych Alkoholików oraz grup Al-Anon, a także promowanie na wskroś przecież chrześcijańskiego Programu Dwunastu Kroków, który ludzi uzależnionych czy współuzależnionych prowadzi od kryzysu do świętości. Cenne jest włączanie coraz większej liczby dzieci i młodzieży w Dziecięcą Krucjatę Niepokalanej, ruch Światło-Życie, czy inne ruchy istniejące w Kościele, a coraz więcej dorosłych w Krucjatę Wyzwolenia Człowieka. Ważne jest organizowanie spotkań modlitewnych, pielgrzymek, a także rekolekcji trzeźwościowych.

Ogromna odpowiedzialność stoi także przed władzami państwowymi i samorządowymi. Z nadzieją przyjmujemy ostatnie zmiany regulacji prawnych, które są początkiem do odważniejszej ochrony trzeźwości. To jednak wciąż zbyt mało. Regulacje prawne w różnych krajach całego świata mówią nam wprost: nadużywanie alkoholu można ograniczyć poprzez: całkowity zakaz reklamy i innych form promocji alkoholu, ograniczenie punktów i czasu jego sprzedaży, a także ograniczenie ekonomicznej dostępności alkoholu. Pozytywnym dla nas przykładem może być Litwa, gdzie z sukcesem podjęto odważne działania, między innymi likwidując alkohol ze stacji paliw i podnosząc wiek do 20 lat, w którym można kupić alkohol. Konieczna jest w Polsce także konkretna, profesjonalna pomoc dla miliona dzieci żyjących w rodzinach z problemem alkoholowym. Z przerażeniem patrzymy na dane z badań mówiące o tym, że po alkohol sięgają coraz młodsze dzieci. Trzeba ten trend zatrzymać. Nie wolno też tolerować łamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim. Bł. ks. Bronisław Markiewicz ostrzegał dramatycznie: „Zdrajcą narodu i wiary jest ten, kto dzieci i młodzież chciałby wychować ze szklanką piwa lub kieliszkiem wina w ręku.”

Jako obywatele musimy odważnie mobilizować kandydatów w wyborach parlamentarnych i samorządowych, aby w swoich programach i deklaracjach wpisywali ochronę trzeźwości. Nie akceptujmy liderów społecznych, którzy nadużywają alkoholu. To jeden z warunków budowania spokojnych, bezpiecznych i rozwijających się lokalnych wspólnot, a także dostatniej Ojczyzny.

Sto dni abstynencji na stulecie odzyskania niepodległości

                 Co roku prosimy o przeżycie sierpnia bez alkoholu. Jednak w tym jubileuszowym roku chcemy zaprosić Polaków do ambitniejszego działania, do ambitniejszej drogi. Czas od soboty 4 sierpnia do niedzieli 11 listopada 2018 roku to 100 dni. W tym roku odważnie prosimy: niech będzie to 100 dni abstynencji. Sto dni abstynencji na stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę.  Wolność kosztowała życie tak wielu Polaków. My dzisiaj nie musimy za Polskę umierać. Ale by chronić wolność i wspierać rozwój Polski i Polaków, musimy sobie wyznaczać ambitne cele. Jednym z nich jest właśnie ochrona trzeźwości. Św. Jan Paweł II mówił nam, że „prawdziwy egzamin z wolności jest dopiero przed nami”. To prawda. Nie możemy zawieść w tej tak ważnej sprawie. Dlatego podejmijmy to wezwanie: 100 dni abstynencji na stulecie niepodległości. To jest naprawdę egzamin z wolności i miłości do Ojczyzny!

Musimy zrozumieć, że dla nas wybiła godzina zmagań o wolność. Że znajdujemy się w szczególnym czasie, że od krzewienia trzeźwości zależeć będzie przyszłość Kościoła i naszej Ojczyzny. Przez bezinteresowny dar abstynencji wielu do trzeźwości wszystkich!

Prośmy Maryję, Królową Polski, aby wspierała nas w naszych szlachetnych postanowieniach dobrowolnej abstynencji, podejmowanej z miłości do bliźnich i do naszej Ojczyzny. Niech Polska będzie narodem ludzi trzeźwych, prawdziwie wolnych, dla których hasło: „Bóg. Honor. Ojczyzna” będzie wielkim wyzwaniem w codziennej pracy dla dobra polskich rodzin, Kościoła i całej umiłowanej Ojczyzny.

Łomża, dnia 24 maja 2018 r.

+ Tadeusz Bronakowski

Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 29.07.2018 ROKU

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 29 VII 2018 roku – XVII NIEDZIELA ZWYKŁA

 1. Kalendarz liturgiczny na ten tydzień: we wtorek – 31 lipca – wspomnienie św. Ignacego z Loyoli; w środę – 1 sierpnia – wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego; w sobotę – 4 sierpnia – wspomnienie św. Jana Marii Vianneya.
 2. W tym tygodniu przypadają także: I czwartek miesiąca – dzień modlitw o powołania i za powołanych do służby Bożej w Kościele; I piątek miesiąca – czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa, odwiedziny osób chorych i starszych od godziny 9.00, spowiedź święta od godziny 17.30 w dolnym kościele; I sobota miesiąca – powierzamy się Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.
 3. W najbliższą środę – 1 sierpnia – będziemy świętowali rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Prezydent Włocławka – p. Marek Wojtkowski – zaprasza na uroczystość, która będzie miała miejsce tego dnia o godzinie 17.00 przy Pomniku Żołnierzy Armii Krajowej w Parku Władysława Łokietka.
 4. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła możemy nabyć nowy numer tygodnika „Idziemy”.
 5. Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich: Parafian, Gości, Solenizantów i Jubilatów. Niech Boże błogosławieństwo prowadzi nas wszystkich!
 6. W minionym tygodniu odbyły się pogrzeby: Śp. Anny Langnerowicz (l. 77) oraz Śp. Stanisława Pankiewicza (l. 86). Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

ks. Sebastian Osiński, proboszcz

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 22.07.2018 ROKU

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 22 VII 2018 roku – XVI NIEDZIELA ZWYKŁA

 1. Kalendarz liturgiczny na ten tydzień: w poniedziałek – 23 lipca – święto świętej Brygidy, patronki Europy; we wtorek – 24 lipca – wspomnienie św. Kingi; w środę – 25 lipca – święto świętego Jakuba; w czwartek – 26 lipca – wspomnienie świętych Rodziców Najświętszej Maryi Panny – Joachima i Anny.
 2. W najbliższą środę swoje imieniny będzie świętował ks. Jakub Nowakowski, wikariusz naszej parafii. Dzisiaj na Mszy Świętej o godzinie 12.00 będziemy się modlili w intencji Czcigodnego Solenizanta. Niech dobry Bóg darzy Księdza Jakuba swoim błogosławieństwem i daje jak najwięcej radości z pracy duszpasterskiej pośród nas!
 3. Od wczorajszej Mszy Świętej wieczornej – przez niedzielę – po każdej Eucharystii błogosławimy pojazdy. Zachęcamy wszystkich kierowców, właścicieli pojazdów oraz pasażerów, aby powierzyli swoje bezpieczeństwo Bogu – za przyczyną św. Krzysztofa.
 4. W kancelarii Parafii Katedralnej – Plac Kopernika 7 – trwają zapisy na 30. Pieszą Pielgrzymkę Diecezji Włocławskiej na Jasną Górę. Informacje: tel. 54 231 22 32, www.pielgrzymkawloclawska.pl.
 5. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła możemy nabyć nowy numer tygodnika „Idziemy”.
 6. Serdecznie pozdrawiamy Parafian i Gości, Solenizantów i Jubilatów. W tym tygodniu przypada wspomnienie liturgiczne dziadków Pana Jezusa – świętych Joachima i Anny. Szczególnie tego dnia będziemy polecali Bogu naszych dziadków i babcie.
 7. W minionym tygodniu odbyły się pogrzeby: Śp. Czesława Dominiaka (l. 78) i Śp. Leszka Tomaszewskiego (l. 59). We wtorek o godzinie 12.00 odbędzie się pogrzeb Śp. Anny Langnerowicz (l. 77). Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

ks. Sebastian Osiński, proboszcz

TRWAJĄ ZAJĘCIA WAKACYJNE 2018 W ŚWIETLICY ORATORIUM

W naszej Świetlicy ORATORIUM trwają zajęcia wakacyjne. Odbywają się one – prze lipiec i sierpień – od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00. Gry i zabawy edukacyjne, basen, wycieczki… Poniżej zamieszczamy fotorelację z jednego dnia zajęć w Świetlicy, którą przygotował Włocławski Portal Internetowy www.q4.pl oraz krótki reportaż przygotowany przez Telewizję Kujawy. Dziękujemy wszystkim Przyjaciołom Świetlicy za życzliwość i wsparcie oraz Wychowawcom za kreatywność!

Fotorelacja:

https://q4.pl/aktualnosci/2018/07/16/wakacje-w-swietlicy-oratorium-trwaja-w-najlepsze

Materiał Telewizji Kujawy:

Zostawiły jajka, poleciały na Rodos

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 15.07.2018 ROKU

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 15 VII 2018 roku – XV NIEDZIELA ZWYKŁA

 1. W poniedziałek – 16 lipca – będziemy obchodzili wspomnienie liturgiczne Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Siostry Karmelitanki zapraszają na uroczystość odpustową. O godzinie 17.30 w Karmelu sumie odpustowej będzie przewodniczył nasz Biskup Ordynariusz – Wiesław Mering. Będzie istniała również możliwość przyjęcia szkaplerza świętego.
 2. W przyszłą niedzielę po wszystkich Mszach Świętych będziemy błogosławili pojazdy. Bardzo serdecznie zapraszamy kierowców i właścicieli pojazdów ze swoimi środkami lokomocji. Każdy, wraz z błogosławieństwem, otrzyma pamiątkowy obrazek z patronem kierowców – świętym Krzysztofem.
 3. W minioną niedzielę – w ramach tacy inwestycyjnejzłożono ofiary w wysokości 4 554 złotych. Bardzo serdecznie dziękujemy. Zebrane środki przeznaczamy na trwające prace remontowe wikariatu.
 4. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła możemy nabyć nowy numer tygodnika „Idziemy”, wraz z dodatkiem diecezjalnym „Ład Boży”.
 5. Serdecznie pozdrawiamy Parafian i Gości, Solenizantów i Jubilatów. Życzymy wszystkim dobrego tygodnia pracy i wypoczynku
 6. W minionym tygodniu odbył się pogrzeb Śp. Wiesława Barana (l. 66). Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

 

ks. Sebastian Osiński, proboszcz

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 8.07.2018 ROKU

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 8 VII 2018 roku – XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

 1. W tym tygodniu przypadają: w środę – 11 lipca – święto świętego Benedykta, patrona Europy, w czwartek – 12 lipca – wspomnienie świętego Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, w piątek – 13 lipca – wspomnienie świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta.
  W piątek po wieczornej Mszy Świętej w górnym kościele odbędzie się kolejne Nabożeństwo Fatimskie – modlitwa różańcowa oraz procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej (przynieśmy ze sobą świece).
 1. Przypominamy, że przez lipiec i sierpień Msze Święte wieczorne w dni powszednie sprawowane są o godzinie 18.00 (zasadniczo w dolnym kościele). Kancelaria parafialna – przez lipiec i sierpień – jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 18.30 – 19.30.
 2. W Świetlicy ORATORIUM trwają zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży – od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00.
 3. Dziękujemy za złożone dzisiaj na tacę inwestycyjną ofiary. Od poniedziałku rozpoczynamy – konieczny, chociaż wcześniej nie planowany w takim zakresie – remont generalny drugiego mieszkania wikariuszowskiego, w którym zamieszka ksiądz Patryk.
 4. Przy wyjściu z kościoła możemy nabyć nowy numer tygodnika „Idziemy”. Polecamy – służącą duchowemu rozwojowi – lekturę.
 5. Serdecznie pozdrawiamy Parafian i Gości, Solenizantów i Jubilatów. Życzymy wszystkim bogatego w dobro tygodnia, a przebywającym i udającym się na urlopy – bezpiecznego i owocnego wypoczynku!
 6. W minionym tygodniu odbyły się pogrzeby: Śp. Ewuni Dybalskiej oraz Śp. Elżbiety Ireny Grzegorowskiej (l. 84). Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

ks. Sebastian Osiński, proboszcz

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 1.07.2018 ROKU

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 1 VII 2018 roku –  XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

 1. W tym tygodniu przypadają: w poniedziałek – 2 lipca – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej, we wtorek – 3 lipca – Święto Świętego Tomasza Apostoła, w piątek – 6 lipca – wspomnienie Błogosławionej Marii Teresy Ledóchowskiej. Ponadto: I czwartek miesiąca – dzień szczególnych modlitw za powołanych i o nowe powołania do służby Bożej; I piątek miesiąca – od godz. 9.00 odwiedziny osób chorych i starszych z posługą sakramentalną, spowiedź w dolnym kościele od godz. 17.30; I sobota miesiąca – powierzamy się Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.
 2. Trwamy w okresie wakacyjnym. Zmianie – przez lipiec i sierpień – ulegają godziny Mszy Świętych wieczornych w dni powszednie – Msze będą sprawowane o godzinie 18.00 (zasadniczo w dolnym kościele). Kancelaria parafialna – przez lipiec i sierpień – jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 18.30 – 19.30.
 3. Od wczoraj (od 30 czerwca) – zgodnie z decyzją Księdza Biskupa Ordynariusza – posługę duszpasterską w naszej wspólnocie podjęło dwóch nowych Wikariuszy: Ks. Patryk Sękowski oraz Ks. Jakub Nowakowski. Bardzo serdecznie witamy Drogich Księży w naszej parafii. Niech Księża czują się pośród nas dobrze. Od teraz Michelin jest Waszym domem, który mamy wspólnie tworzyć, budować i na jego rzecz się poświęcać. Od września nasze szeregi kadrowe zasili jeszcze diakon Wiktor Ignaczak, który będzie odbywał u nas praktyki.
 4. Od 2 lipca w Świetlicy ORATORIUM rozpoczynają zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży. Bardzo cieszy nas duże zainteresowanie tymi zajęciami. Lista uczestników – ze względu na wymogi prawne i nasze możliwości kadrowo-lokalowe – jest już zamknięta (powstała nawet lista rezerwowa). Dziękujemy wszystkim Przyjaciołom-Ofiarodawcom Świetlicy – w tym tygodniu szczególnie firmie „HALIMAR” za wodę i soki dla dzieci i młodzieży!
 5. Przyszła niedziela będzie drugą niedzielą miesiąca. Złożone na tacę ofiary będą przeznaczone z rzecz bieżących i planowanych parafialnych prac gospodarczych.
 6. Przy wyjściu z kościoła możemy nabyć nowy numer tygodnika „Idziemy”. Zachęcamy do lektury.
 7. Cieszymy się obecnością naszych Gości i Parafian i życzymy wszystkim spokojnego i radosnego tygodnia – szczególnie Solenizantom i Jubilatom! A wypoczywającym – pomyślnego relaksu!

ks. Sebastian Osiński, proboszcz

Sierpień 2018
P W Ś C P S N
« Lip    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Archiwa